20170120

[1621] Moda «made in Lleida» al París de la Belle Époque

1901. Xavier Gosé, «Les cigarretes de París».
1901. Xavier Gosé, «Les cigarretes de París».
Cartell premiat amb un accèssit al concurs convocat per l'empresari olotí Manuel Malagrida, que havia estat a París i que, emigrat a l'Argentina, hi havia fundat la fàbrica «Cigarrillos París», la primera del país austral. Hom diu que el xic dibuixat és un autoretrat del mateix autor.
1913. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
El pintor lleidatà de la moda parisenca dels anys 1910, que morí tot just als 39 anys. Fou un dels màxims exponents dels il·lustradors del seu temps. La seua relació amb Lleida fou prou intensa, ja que tan son pare com sa mare n'eren originaris. Sobretot hi visità la família del seu oncle Ramon, notari de la ciutat, que d'alguna manera substituí la figura del pare de l'artista, mort al 1879, quan la família residia a Barcelona. Temps després, la vídua retornarà a la ciutat familiar, i això faria que Gosé tornés sovint la ciutat.
1925. Revista «Lleida», núm. 8, 1 de febrer.
Retrat de Xavier Gosé.
1925. Revista «Lleida», núm. 8, 1 de febrer.
Una breu biografia de l'artista lleidatà, que «a los 22 años y a pesar de los escasos medios con que contaba, se trasladó a París, centro de sus ilusiones, trabajando los primeros años con verdadera penuria, pero con una fe y decisión tales, que pronto le valieron el distinguirse entre sus contemporáneos».
1899 ca. Xavier Gosé.
Retrat de l'artista lleidatà signat per Ramon Casas. Amb 20 anys, començà a publicar dibuixos a L'Esquella de la Torratxa. Llavors estudiava a la Llotja o Escola de Belles Arts de Barcelona. Visqué aquella bohèmia modernista dels Quatre Gats, on també hi acudien Cases, Rusiñol o Picasso. Ja al 1899, hi presentà una exposició de trenta-vuit dibuixos, que tingué un gran ressò. Amb el canvi de segle, es decideix per la carrera parisenca, finançat pel seu oncle lleidatà. Viu al barri de Montparnasse, tot i que no hi farà vida de bohemi, sinó més aviat de privacions, fins que començarà a publicar caricatures i dibuixos satírics a revistes al cap d'un any o poc més.
1912. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1912. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1899 ca. Xavier Gosé.
Detall de retrat que li féu Ramon Casas en els anys de bohèmia modernista a Barcelona.
A París dibuixa per a diferents revistes («Le Rire», «L'Assiette au Beurre», «Le Contemporaine», «Le Frou-Frou», «La Vie Illustrée», «Sans Gene», «La Vie en Rose») en aquella primera dècada del segle passat. Va publicar també a la famosa revista de varietats «La Vie Parisienne». Al 1909, col·labora amb un parell de conegudes revistes modernistes alemanyes («Jugend», «Simplicissimus»), i esclata la seua popularitat. Es trasllada a viure a una zona elegant de Montparnasse, amb criats i tot, i fa vida de dandi parisenc de la Belle Époque.

Passa a col·laborar amb revistes especialitzades en moda selecta, com ara «Le Journal des Dames et des Modes», «La Gazette du Bon Ton», i «Le Jardin des Modes Nouvelles». Fins i tot estiueja amb la crema de la societat parisenca al Grand Hotel de Vittel (Lorena), des d'on envia els dibuixos a París. En esclatar la Gran Guerra, es trasllada a la zona col·laboracionista de Vichy, fet que indica l'estatus que havia adquirit i pel qual es movia. Llavors la tuberculosi comença a manifestar-se amb força i decideix retornar a casa: a Barcelona a veure els vells amics, a Terrassa a visitar el mestre Torres-Garcia i, finalment, a casa de sa mare a Lleida, on morí el 16 de març de 1915.
1912. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.

1910 ca. Santos-Dumont per Xavier Gosé.
Retrat de l'aviador francès Louis Blériot (1878-1936). Gosé fou contemporani dels grans pioners de l'aviació, i els deixà constància de sa admiració amb les caricatures. Qui sap si els arribà a conèixer en alguna de les festasses del París de l'època. 


1910 ca. Wright per Xavier Gosé.
Retrat de l'aviador americà Wilbur Wright (1867-1912), pioner de l'aviació amb son germà Orville.
1910 ca. Santos-Dumont per Xavier Gosé.
Retrat de l'aviador brasiler Alberto Santos-Dumont (1873–1932).
1912. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1913. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1913. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1913. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1913. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1913. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1913. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1913. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1913. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1913. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1913. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1913. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1913. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1913. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1914. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1914. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1914. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1914. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1914. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1914. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1910 ca. Xavier Gosé (1876-1915).
1912. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
1902-03. Xavier Gosé (1876-1915), «La Gazette du Bon Ton», París.
Primers dibuixos de Gosé a París.