Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Llengües romàniques. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Llengües romàniques. Mostrar tots els missatges

20160609

[1437] Estampes lul·lianes (xii)

1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Ramon, ja d'edat avançada, i el seu deixeble Le Myésier fan lliurament d'adaptacions de les obres lul·lianes a les règies protectores les reines de França i de Navarra, que n'hi finançaren l'edició: «Tomàs ofereix com a presents a les reines de Navarra i de França els promesos Breviculum, Electorium Medicum i Primum Electorium, compilats i ordenats segons la intenció de Ramon a partir dels seus cinquanta-cinc llibres».
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Darrera estampa de l'edició en què Ramon Llull apareix recolzat sobre una mangala. A les seues belleses accepta l'edició resumida de part de la seua obra, que ofereix a ses reials mecenes.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Ramon assenteix a les paraules de Tomàs: «Com que ha servat el fi principal i no ha tergiversat el text, la tasca és excel·lent per facilitar l'estudi de les obres a tothom».
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
L'obra del Doctor Il·luminat, com se'l conegué en els darrers segles medievals i començament de l'Edat Moderna, tingué àmplia difusió en els cercles filosòfics, fins al seu màxim apogeu com a lectura admirada de Descartes i Leibniz. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Retrat de Ramon.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detalls de mestre i deixeble. El Pare de la Literatura Catalana moriria als 84 anys deixant una vasta obra de tota mena de temàtiques i una llengua preparada per a tots els reptes d'una llengua escrita i de cultura. La seua obra llatina continua en edició per mitjà del Raimundus Lullius Institute, de Freiburg (Alemanya) i el reconeixement a l'autor és unànime al llarg i ample dels Països Catalans. L'Institut Ramon Llull de projecció exterior de la llengua catalana porta el seu nom en reconeixement de sa figura cabdal. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
La Reina de França rep les obres lul·lianes vestida amb túnica brodada de flors de lis reials. L'escut de la reina és present a l'angle superior i el de Navarra, a l'inferior. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detalls de la indumentària de la reina i ses serventes. Destaquen les flors de lis daurades sobre el fons atzur, colors de la casa reial francesa.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall heràldic. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Les enigmàtiques mirades estràbiques dels gravats de l'època encara ens fascinen. La bellesa de la reina és fora de dubte i la rossor dels cabells, immaculada.

20160525

[1420] Estampes lul·lianes (x)

1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Ramon Llull amb el seu deixeble Thomas Le Myésier. A la Universitat de París, hi hagué un petit grup d'entusiastes de l'Art lul·liana, que en feren difusió i simplificació entre els ambients intel·lectuals de l'època. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Tota l'Art lul·liana dins de l'arcó, entre Llull i Le Myésier. Diu el savi mallorquí: «Heus ací 155 llibres, petits, mitjans i grans (parvos, mediocres quam magnos), que he escrit per la gràcia de Déu, per tal que Ell sigui conegut, estimat, beneït i agraït per les criatures humanes». Respon el deixeble: «Tota aquesta multitud de llibres, pot ser que esdevingui feixuga i confusa per a l'intel·lecte humà?»
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Un Ramon de mirada tristoia debat amb el seu deixeble sobre la necessitat de simplificar la seua Art.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Al llarg de la seua vida, Ramon escriuria cap als 250 llibres de les temàtiques més diverses i en llatí, català i àrab. Per la varietat dels temes, la ingent incorporació de lèxic, l'enorme desenvolupament de les estructures sintàctiques i dels paradigmes morfològics, aquest gran home mallorquí és considerat el creador de la literatura catalana. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Thomas li exposa: «Mestre, els moderns estimen la brevetat. Per això m'he afanyat a resumir les vostres obres sense modificar-les per tal de no cansar els ulls amb l'alfabet de la vostra Art Demostrativa, amb les 16 figures que confonen l'intel·lecte».
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Autoretrat de Le Myésier. Ramon assenteix a les intencions del deixeble sempre que «no es distorsioni el sentit del text i en seleccionis les parts més llegibles, amenes i comprensibles».

20160506

[1402] Estampes lul·lianes (vii)

1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall dels escuts de la casa de França i de la de Barcelona, als reis de les quals Llull confià en gran part els seus plans.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Un altre paladí acut amb reforços per salvar la veritat: ell mateix, Ramon, muntat en blanc cavall, dit de Recta Intenció, abanderat d'un penó amb les inscripcions d'Estimar Déu i d'Obrar rectament, i estirant d'un carruatge amb els 18 principis bàsics de la seua Art Major, que són els que defineixen i s'identifiquen amb la divinitat i en la qua s'hi poden predicar mútuament la grandesa, la bondat, l'eternitat...
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Tres trompeters a cavall, com si de tres heralds es tractés, precedeixen aquesta segona comitiva. Són les tres eines o principis indispensables per poder estimar Déu i obrar rectament: Intel·lecte, Memòria i Voluntat, les tres potències de la raó.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall dels tres heralds a cavall, cadascun d'un color diferent. Molt hàbilment, el dibuixant s'estalvia de mostrar el tercer, amagat darrere els altres dos i només ens n'ensenya les potes.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall de Ramon Llull a cavall, abanderat de la croada per la Veritat. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall del cavall lul·lià, Recta Intentio, la Recta Intenció.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
L'Art o mètode de Ramon per lluitar contra les falses religions és el tercer en la seua al·legoria d'ordenació del món, després del carro dels filòsofs o del raonament, i després del del Sant Crist i del Papa, cap espiritual del món cristià. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Els principis lul·lians representats com a soldats en la croada contra el castell de la Falsedat.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall dels atributs divins que poden aplicar-se també a tota l'escala d'éssers, però que conflueixen i s'identifiquen en Déu. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
El carro és ornat amb els escuts heràldics dels principals senyors de la cristiandat, en senyat de suport a la croada. Ell tenen el poder terrenal i cal que s'alineïn amb la raó i el cap espiritual de l'Església per tal de fer triomfar la vera religió.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall tècnic de la roda de carro, segons l'època i de quatre dels escuts heràldics dels senyors o territoris de la cristiandat.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall dels altres sis escuts heràldics, presidits per les flors de lis de la casa de França i les barres del casal de Barcelona. A principi del segle XIV, encara ballava el nombre de barres de gules sobre camp d'or de l'ensenya nacional. 

20160330

[1363] Estampes lul·lianes (i)

1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

«Ramon, senescal de la taula del rei de Mallorca, encara jove i afeccionat a compondre vanes cançons, dictats i altres follies d'aquest món, estava assegut una nit vora el seu llit, disposat a compondre i escriure en llur vulgar una cançó sobre certa dona a qui aleshores amava amb fatu amor. Mentre la començava a escriure, mirant a la dreta veié a nostre Senyor Jesucrist, com penjat de la creu». Així es refereix en aquesta biografia la conversió a una vida de missió cristiana de Ramon. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

El primer gran autor de la nostra literatura, Ramon Llull (1232-1316) va morir ara fa cent anys, als 84 d'edat. Segons els estudiosos de la vida i obra de l'il·lustre mallorquí, cap allà al setembre de 1311 ell mateix va dictar la Vita coetanea a un monjo de la cartoixa de Vauvert, fora muralla de París, aprox on hi ha avui els Jardins de Luxemburg. Aquesta primera redacció s'escrigué en llatí per tal com era destinada a la presentació de Ramon al concili general d'aquell any a Viena del Delfinat. Al final d'aquell mateix segle se'n féu la traducció catalana, deguda a un seu deixeble.

L'obreta vol ésser una descripció justificatòria d'una vida i obra dedicades a Déu, que comencen amb la conversió i les peregrinacions, i segueixen amb les estades en els estudis universitaris de París, Montpeller i Roma, els viatges missioners... El moment àlgid del text arriba al final del llibre, amb el discurs de Llull davant del rei de Tunis al 1293 en què volgué demostrar-li la veritat de la religió cristiana a través de la seua Art. Thomas le Myésier, un deixeble de Llull que era metge de la cort francesa, va fer il·lustrar la Vita coetanea amb dotze miniatures de gran luxe que es conserven en un còdex de la biblioteca estatal de Karlsruhe (Alemanya), anomenat Breviculuex artibus Raimundi Lulli electum, redactat entre 1321-1336.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

Per cinc vegades, Nostre Senyor se li va aparèixer entre les cortines del finestral de sa casa, i per això no pogué negar-se a l'evident crida a un canvi de vida. Llavors tenia cap als 30 anys (estiu de 1263), casat amb Blanca Picany, i amb dos fills. La llegenda diu que això li succeí després d'un gran desengany amorós, quan la seua amant, aquella a qui devia compondre cançons cortesanes a l'estil trobadoresc, i amb qui s'havia citat en una església, li mostrà el pit lacerat per una greu malaltia.

Llull es reinventà com a missioner, dedicat en cos i ànima a la conversió dels infidels i a la demostració de la veracitat de la seua fe. Es vengué el patrimoni, deixà esposa i fills ben apariats, es féu framenoret, i començà pel primer dels incomptables viatges que emprengué per difondre la «veritat». 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

La primera peregrinació el portà al santuari de Santa Maria de Rocamador. Les relacions de Mallorca amb el Rosselló i les terres occitanes eren molt estretes en aquell final del segle XIII i devia ésser una devoció molt estesa en una illa marinera com la mallorquina, atès que aquesta Marededéu, tot i ésser de terra endins, fou molt invocada de mariners sans i estalvis de tempestes i naufragis. 

El darrer tram del pelegrinatge consistia a pujar els 216 graons de les escales a la darrera capella dalt del turó de genolls. No sabem del cert si Ramon l'acomplí, però coneixent la determinació mostrada al llarg d'aquesta segona part de sa vida, hem de pensar que sí, i sens dubtes. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

La Marededéu de Rocamador era un verge negra, fet que els dibuixants desconeixien o no saberen o volgueren reflectir. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

Llull en el seu diàleg penitencial amb la Marededéu tolosana.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

Però en aquells temps medievals, no hi havia pelegrinatge més decisiu en l'aspecte espiritual que el de Sant Jaume de Galícia. Allà dirigí Ramon el seu segon viatge per afermar la seua determinació per aquesta nova vida de servei religiós.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

La imatge de Sant Jaume en son tron o setial, decorat amb la petxina.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

Ramon pregant als peus de Sant Jaume, amb el bastó i barret de pelegrí jacobeu.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

Detall del beat, representat amb poc cabell i barba grisosa, d'avançada edat per al seu temps.