Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Villanueva. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Villanueva. Mostrar tots els missatges

20180624

[1851] Les Col·legiates d'Urgell i Pallars

1850. Col·legiata de Castellbò (l'Alt Urgell ).
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XII, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
A tres hores, a ritme de traginer, de la Seu d'Urgell, de gran factura arquitectònica i bon arxiu, «donde se hallan muchos instrumentos pertenecientes al antiguo monasterio de Santa Cecília, sito en el valle de Elins, junto a la villa de Pallarols, cuyas rentas se adjudicaron en gran parte a la dotación de esta colegial».
1850. Col·legiata de Castellbò (l'Alt Urgell ).
Vista i planta de la col·legiata, d'origen romànic, de gran desenvolupament gòtic, i amb forta aparença de castell. 
1850. Col·legiata d'Organyà (l'Alt Urgell ).
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XII, Viage a Lérida», Jaime 
Villanueva.
Una altra col·legiata urgellenca, aquesta a cinc hores (de les d'abans) de la Seu. Més aviat es tractava d'un priorat, unit al bisbat. «Su iglesia, a excepciçon de la portada, es obra del siglo XI, construida en tiempo de San Ermengol, obispo de Urgel». Aquell mateix segle, l'església fou ocupada durant seixanta anys «por un mal clérigo llamado Adalbertino, con su largo concubinato y disolución consiguiente y otros males que allí se cuentan... Especialmente se menciona un incendio que acabó con las escrituras antiguas y códices de la iglesia», fins que fou jutjat i penjat per les autoritats civils i eclesiàstiques veïnes
(cap a l'any 1090), com p.ex. el prior del proper monestir de Sant Andreu de Tres Ponts.
1850. Col·legiata d'Organyà (l'Alt Urgell ).
En aquesta col·legiata s'hi trobaren al 1904 els documents escrits en la nostra llengua més antics de què disposem fins al moment: fragments d'uns sermons de quaresma, que el rector considerà que ja podia deixar-se'ls redactats per a l'any següent. Des del segle IX, la prèdica de l'homilia a les esglésies ja era autoritzada de fer-la en la llengua del poble, car si no era així, els fidels ja no entenien res. Prova, doncs, que ja en aquell reculat segle el llatí parlat o vulgar, ja havia deixat de ser llatí per esdevindre llengua romànica, en aquest cas catalana. 

«Si tu es lo Fill de Déu, di a les pedres que es tornen pa e manja'n. E Nostre Sènyer respòs ad el [ell] e dix: Non solo pane... No viu [h]om solament de pa, mas de les paraules de Déu viu [h]om...» Les temptacions del dimoni a Jesús durant l'estada al desert. 
1850. Col·legiata de Gerri (el Pallars Sobirà).
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XII, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
«En el real monasterio de Santa Maria de Gerri no hallé tantas riquezas como me había prometido, y cuya sola esperanza pudo hacerme atropellar por tantas incomodidades de aquel viage, que jamás se borrará de mi memoria». Les condicions d'accés al Pirineu eren encara molt severs a mitjan segle XIX. Del riu al costat del qual s'aixecà el monestir, se'n deia la Noguera de Pallars, després evolucionat a la Noguera Pallaresa. «Casa de grande antigüedad, matriz de otras muchas; pero donde el furor de las guerras de sucesión hizo daños irreparables en la parte diplomática». Perquè quan l'autor parla de riqueses no es refereix a tresors d'or i plata, sinó d'un valor encara més gran: parla dels documents de l'arxiu.  

Moltes antigues esglésies tenien com a patrons titulars sants barons, és a dir, homes. A Gerri era dedicada a Sant Vicent màrtir. Però la invenció del culte marià per part de l'Església Catòlica, adoptat al segle V, però fortament impulsat al segle XI per combatre els senyors feudals, competidors directes en la possessió de terres per matrimonis consecutius de conveniència. Entre altres efectes, el triomf sobre el control de la virginitat de la dona, per mitjà de l'exemple de Maria, augmentaria les devocions femenines (aristocràtiques) als monestirs i, com a conseqüència, les donacions territorials a l'Església. La consagració de la nova església al 1149, ja portaria, doncs, l'advocació a la Mare de Déu. 
1850. Col·legiata de Gerri (el Pallars Sobirà).
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XII, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
A manca de documents, l'autor s'entreté en «la rareza de la bóveda de las dos naves laterales». Durant aquella estada, tampoc no va veure «en ella ni en otra parte del monasterio ningún sepulcro de los Condes de Pallars, y eso que comunmente es llamado Panteón de dichos Príncipes». 
1850. Col·legiata de Gerri (el Pallars Sobirà).
1850. Col·legiata de Gerri (el Pallars Sobirà).
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XII, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
L'abaciologi de la Col·legiata pallaresa. Davant del monestir, a l'altra banda del riu, l'autor s'adona, és clar, de les eres salines: «Mas en eso poco trabajan los vecinos en beneficiar un manantial de agua salada que allí mismo les naces, y que es todo su trigo y vio y aceite. Cógense anunalmente de quince a veinte mil cargas de sal», que deixaven a la hisenda reial (espanyola) quaranta mil duros anuals. 
1850. Col·legiata de Tremp (el Pallars Jussà).
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XII, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
La primera sorpresa de la Conca al visitant fou el conreu de vinya: «país de abundante y de buen vino». De l'església col·legiata de la vila, se'n diu que la fàbrica del temple actual és del segle XIV. Tampoc no hi troba memòria que hi fossin enterrats els antics comtes pallaresos.
1850. Col·legiata de Tremp (el Pallars Jussà).
L'església actual és del segle XVI i el campanar del 1909, que substituí l'antiga cadireta romànica. S'hi conserva la talla gòtica de fusta, de cap a dos metres d'alçada, de la Mare de Déu de Vall de Flors, patrona de la ciutat.
1850. Col·legiata de Mur (el Pallars Jussà).
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XII, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
A tres hores de Tremp, «en la cresta de un monte... subí desde la villa de Guardia una hora de rapidísima cuesta, en cuya cima se halla un castillo árabe bien conservado en las paredes exteriores, que después sirvió de foraleza a qlos señores de este monte». Del monestir, en restaven «los claustritos con algunas memorias sepulcrales... La iglesia se conserva bien», i amb un petit però ben ordenat arxiu. Entre altres precaucions, un dels mantenidors havia manat de fer això: «Quitó los pliegues y dobleces con que se suele atormentar a los pergaminos y proporcionar a los ratones que supulten en sus entrañas lineas enteras del cuerpo de las escrituras». Com? Doncs enlloc de plegats, deixar-los fortament enrotllats, de manera que «aquellas sabandijas coman en todo caso las estremidades blancas de los diplomas».
1850. Col·legiata de Mur (el Pallars Jussà).
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XII, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
Al moment de la consagració al 1069, l'església es dedicà a Santa Maria, Sant Pere i Sant Esteve, «que serían los tres altares que entonces habría en ella». L'autor hi observa un sepulcre d'un dels comtes de Pallars, «de piedra común... donde por una abertura se ven varias calaveras».
1850. Col·legiata de Mur (el Pallars Jussà).
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XII, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
El monestir de Sant Miquel als Terradets pertangué a la canònica de Mur, del qual ja no en resten ni les restes. 
1850. Col·legiata de Mur (el Pallars Jussà). 
1850. Col·legiata de Mur (el Pallars Jussà).
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XII, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
De Mur l'autor baixa fins a Sant Esteve de la Sarga, el mossèn de la qual encara conservava la denominació d'abat. Li calia travessar el «alto monte de» Montsec en direcció a Àger pel camí del coll d'Ares.

20161008

[1535] Viatge dinovesc a Santa Maria de Gerri

Anys 1920-30. Monestir de Santa Maria, Gerri de la Sal (el Pallars Sobirà).
1850. Monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal (el Pallars Sobirà).
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XII, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
«En el real Monasterio de Santa Maria de Gerri no hallé tantas riquezas como me había prometido, y cuya sola esperanza pudo hacerme atropellar por tantas incomodidades de aquel viage». Arribar fins a Gerri, doncs, tota una aventura per al viatge de mitjan segle XIX. El setge borbònic francoespanyol a la vila, amb la crema i saqueig consegüents, va danyar irremeiablement la documentació històrica del monestir. La primera advocació era de Sant Vicent màrtir, ja als reculats temps del segle VIII. 

El temple romànic actual és obra del segle XII, consagrat al 1149, el mateix any de la conquesta compartida de Lleida de part dels comtes barceloní i urgellenc, amb presència de l'arquebisbe de Tarragona, el bisbe d'Urgell, el de Barcelona, el de Vic, el de Saragossa, el de Lleida i el de Girona, i el comte Artal III de Pallars. 
1850. Monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal (el Pallars Sobirà).
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XII, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
«No vi en ella ni en otra parte del monasterio ningún sepulcro de los Condes de Pallars, y eso que comunmente es llamado Panteón de dichos Príncipes, y que en la citada escritura del año 969 veras que el Conde Raimundo dice que sus padres estaban enterrados allí y aun indica que él imitaria su ejemplo... Los que construyeron el templo actual a principios del siglo XII, debían ser poco sensibles a la memoria de sus benechores y al interés con que la historia mira la conservación de estos monumentos».

Entre les relíquies, una ròtula del genoll del sant màrtir, i no pas cap os del braç. Agraeix als frares l'acollida durant sa estada al cenobi, cap a finals del segle XVIII: «de su corto archivo me aproveché cuanto permitió la franqueza de los monges, que nunca podré agradecer bien, mayormente estando ausente su abad».

L'autor hi va poder veure còpies del segle X d'escriptures del segle VIII, com la d'una que refereix la donació d'un personatge dit Spanella, que després s'hi féu monjo i arribà a abat al 818, i que, doncs, no devia d'ésser un qualsevol: «llámase a si mismo pariente de Carlomagno».
1850. Monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal (el Pallars Sobirà).
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XII, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
Catàleg dels abats del monestir des de final del segle VIII fins a l'excluastració.
1850. Monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal (el Pallars Sobirà).
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XII, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
Catàleg dels abats del monestir des de final del segle VIII fins a l'exclaustració.
1850. Monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal (el Pallars Sobirà).
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XII, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
Catàleg dels abats del monestir des de final del segle VIII fins a l'exclaustració. La feina dels gerriencs, «beneficiar un manantial de agua salada que allí mismo les nace, y que es todo su trigo y vino y aceite. Cógense anualmente de quince a veinte mil cargas de sal», que deixaven en impostos a l'erari de Sa Majestat (espanyola) quaranta mil duros. El gust artístic de l'autor sura a partir del comentari sobre l'església romànica de Sant Feliu màrtir, a dins al poble: «a donde a pesar de su aspereza y poco comercio no dejó de penetrar el mal gusto de escultura del siglo XVII en los pésimos altares, que hacen un horrible contraste con la sencillísima escultura del siglo XII».

20160430

[1396] Esglésies i convents de la Lleida medieval

1851. Lleida, «Noticia de las parroquias, conventos, hospitales y cofradías de la ciudad de Lérida y sus inmediaciones, Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
«...hasta el siblo XIV no hubo en Lérida otra iglesia bautismal que la Catedral, en la cual únicamente podían celebrarse las bodas, para obligar con ello a los feligreses a acudir a la matriz, a lo menos en estos actos, ya que la asistencia ordinaria les era incómoda por su localidad». D'on, doncs, la importància de la Porta dels Fillols i de la Porta de les Núvies. La situació de la catedral dalt del turó sempre fou un inconvenient per als lleidatans que havien de suar per atansar-s'hi, o bé pujant pel camí als peus de la llengua de serp, o bé pel camí que s'hi enfilava des del carrer Magdalena. 

Fins al 1602 ni hi hagué pica baptismal a Sant Joan, i l'única que tingué la ciutat baixa encara a mitjan segle XIX. Villanueva fa referència també a les altres parròquies de la ciutat, algunes desaparegudes, com la de Sant Martí i Sant Andreu. Per sort, de la primera n'ha perdurat l'església que estava «pegada a los muros a la parte del poniente». De la segona, «solo se conservan algunas paredes» i actualment ja res de res. «Esta es la parroquia de la antigua Universidad, en que se celebraron tantos congresos respetables».

Altres parròquies desaparegudes: la de Sant Salvador, la de Sant Gil, «arruinada en las guerras del Príncipe Carlos de Viana hacia el 1461», la de Sant Vicent, i la de Sant Pau, de la qual diu l'autor que «solo sé que sonaba cerca de lo que llamaban Mercadal».
1851. Lleida, «Noticia de las parroquias, conventos, hospitales y cofradías de la ciudad de Lérida y sus inmediaciones, Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
«De las existentes la principal es la de Sant Joan, llamada ya desde la conquista Sancti Johannis de Platea. Dice el vulgo (que tambien es justo oirle alguna vez) que aquí fue el sepulcro de Herodias, muerta en esta ciudad bailando sobre el yelo [gel] que cubría el Segre». Herodías, de fet, fou la mare de Salomé, la ballarina.

La inscripció «lemosina» de la consagració de Sant Joan, «en una tabla de jaspe [jaspi] que anda suelta en su archivo», deia: 

«En l'any de Nostre Senyor 1372, frare Ramon de Colum de l'Orde dels Frares Menors, per la gràcia de Déu bisbe de Terenisa (f. Tremecen [Algèria]) sagrà aquesta església lo tercer dimecres aprés Aparici (Epifania) e eren en aquell any obre en  P. Emeric, girúgic [quirúgic, cirurgià], i el Brg. (Berenguer) Fillol, especier».

Sobre Sant Llorenç: «iglesia de tres naves y la principal sin disputa del siglo XII. El altar mayor de madera y talla del XV. Algo anteriores son otros dos entallados en piedra. Las naves colaterales son del siglo XIV».

Descripció de la desapareguda església de la Magdalena: «conocida ya por tal en 1168... cuya iglesia no contiene cosa notable sino es el altar de mayor de piedra lleno de relieves historiados alusivos a la vida de su titular... Otros hay de madera del siglo XVI de buen gusto». Això vol dir que l'autor xativenc Jaume Villanueva (1765- Londres, 1824) va passar per Lleida abans del 1812, quan l'església fou enderrocada. 

Es fa ressò de la confraria de llauradors del Sant Esperit, ja documentada al segle XIV, i que donava nom a la porta de la muralla que entrava a la ciutat per aquesta part, al peu del turó de la Seu Vella. 
1851. Lleida, «Noticia de las parroquias, conventos, hospitales y cofradías de la ciudad de Lérida y sus inmediaciones, Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
Sant Esperit també era del nom de l'Hospital que hi hagué en aquest barri de la Magdalena, on la confraria hi mantenia un llit, destinat a «recoger pobres y expósitos». Altres hospitals de la ciutat foren el de Pere Moliner, el de Santa Magdalena, el de Sant Llàtzer, el de la Trinitat, el de Sant Martí, «y otros pequeños, que se reunieron despues al general, fundado en 1454, como consta por una lápida que hay en la entrada de él». Es refereix a la fundació de l'antic Hospital de Santa Maria, actual seu de l'IEI. 

Se n'explica que «consérvase todavía en buen estado aquel edificio, que es gracioso y sencillo... Sábese que el arquitecto se llamaba Andreu Pi... entiendo que su conclusión no se verificó hasta principios del siglo XVI, y pontificado de Don Jaime Conchillos, cuyas armas se ven en varias partes de aquel edificio; y acaso esto será causa de la sencillez y poca hojarasca de su extructura gótica». Continua: «...en el patio se construyó en 1802 una fuente a expensas del actual Obispo...»
1851. Lleida, «Noticia de las parroquias, conventos, hospitales y cofradías de la ciudad de Lérida y sus inmediaciones, Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
Dels antics monestir de la ciutat ja despareguts «el más célebre es el de canónigos reglares de San Agustín, conocido con el nombre de San Rufo [Sant Ruf], por ser los que lo fundaron  individuos de la casa de este nombre en la Provenza. Por ser Conde de aquella provincia Ramon Berenguer, Conde de Barcelona, y sumamente afecto a aquella casa, los heredó aquí luego que conquistó la ciudad, dándoles terreno donde fundar, a media hora de distancia de ella, hacia el Norte...» 

L'èxit de la regla de Sant Ruf a Lleida fou tan gran en aquell segle XII, tombant del XIII, que se'ls concedí dret de construir nova església, de tindre cementiri propi, «como se aumentase mucho la devoción a esta casa, y muchos legos, y aun mugeres, se ofreciesen a Dios en canónigos». Tant que les oblacions hagueren d'ésser fortament limitades per l'arquebisbe de Tarragona, per les pressions de la resta d'ordes religiosos i del capítol catedralici de la ciutat.

Dels vestigis dels templers de Gardeny, després hospitalers, «quedan... la iglesia y dormitorio, bien conservados, pero reducidos a almacenes de artillería» per l'exèrcit ocupant espanyol des de 1707.
1851. Lleida, «Noticia de las parroquias, conventos, hospitales y cofradías de la ciudad de Lérida y sus inmediaciones, Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
Descarta que els templers regissin la primitiva església de la Suda, abans de la construcció de la Seu Vella, però en canvi creu possible que haguessin disposat d'una altra casa «o priorato en la partida llamada de la Pardinas Bajas [Pardinyes Baixes], donde hoy posee una huerta, con su casa, el Gran Prior de Catalunya, y donde me aseguran algunos testigos oculares haberse hallado algunos sepulcros».

La resta de «conventos de religiosos, fundados todos durante el siglo XIII y principios del XIV, tenían su situación fuera de los muros de la ciudad. Y con la continuación de guerras fueron sucesivamente destruidos y arruinados, e introducidos en la ciudad, donde ahora están». Cita els setges de Joan II del segle XV i de la Guerra dels Segadors del segle XVII, com els dos moments de màxima destrucció. D'aquesta darrera guerra en diu «guerras con Francia en tiempo de Felipe IV», quan en realitat foren guerres contra la dominació castellanoespanyola, amb l'ajut fallit dels gavatxos a la I República Catalana, la de Pau Claris, president de la Generalitat.

El Convent dels Trinitaris, a començament del segle XIX «está pobrísimo... y es el único que conserva su situación a la otra parte del Segre», a Cappont.
1851. Lleida, «Noticia de las parroquias, conventos, hospitales y cofradías de la ciudad de Lérida y sus inmediaciones, Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
Despatxa breument les referències al Convent del Carme i el dels pares agustins. En canvi, «a una hora rio abajo de esta ciudad hay un santuario de mucha devoción y concurso de toda Catalunya i Aragón, llamado de Nuestra Señora de Bucenich (Butsènit), construido en el término de una aldea, y aarruinada, dicha Rufea». Documentat ja al 1300, quan «N.Buzenich, valenciano, fundó un beneficio para conservación y culto de esta ermita... Acaso el fundador era descendiente de alguno de los que se hallaron en la conquista de Valencia, heredado en esta partida, donde es tradición que se halló la imagen de nuestra Señora, que no tiene visos de grande antigüedad».

Crescuda la devoció, fou consagrada pel Bisbe auxiliar del Cardenal Bisbe de Lleida Lluís Joan del Milà, com diu una pedra solta que l'autor hi llegí: 

«A 21 del mes de setembre, dia de Sant Mateu apòstol, de l'any 1485... fonc consagrada la present església de la Verge Maria de Buzènich per lo reverent Bisbe Fra Vicent Trilles, Bisbe Geropol, essent obres de dita església los honorable mossèn Lluís Ventosa, capellà del Comte, i mossèn Antoni Sopeira, paborde i rector de Sant Llorenç, i present Nicolau... mercader, i Joan... de Rufea... Andreu». 

La grafia Buzènic, amb la z, probablement, intentava recollir la pronúncia tz del topònim, tal i com ens ha pervingut oralment fins als segles actuals. 
1851. Lleida, «Noticia de las parroquias, conventos, hospitales y cofradías de la ciudad de Lérida y sus inmediaciones, Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
L'ermita era freqüentada pels que patien mal d'ull: «Yo no sé cual será la virtud de una chinita [pedreta] que aplican a los ojos de los ciegos, y otros afligidos en ellos, que acuden allí implorando la mediación de nuestra Señora. Pero  sé que es preciosa la cajita de boj [boix] en que se guarda, adornada con relieves de gladiadores desnudos, y otras figuras labradas con primor e inteligencia». La tapa ornada amb arabescos i una Cleòpatra nua, «recostada en la aptitud de los áspides», obra plenament renaixentista i datada del segle XVI.

Sobre la pronúcia, sí que antigament era acabada en -k, com recull Coromines, tot i que ja alguns informants es corregien en -t final. Sobre l'etimologia, «sembla, doncs, clar que tot plegat ve d'un nom de persona morisc. Sens dubte un dels innombrables formats amb (A)bu-»

20160125

[1293] Lo Sant Drap o el bolquer de Jesús

Segle XIII. Lo Sant Drap, Seu Vella, Lleida.
1851. Lleida, lo Sant Drap.
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
La relíquia més notable de la Seu lleidatana, que en temps de Villanueva ja era la Catedral Nova perquè la Vella era ocupada pels espanyols des del 1707, «es un trozo de pañal en que dicen fue envuelto nuestro Redentor, llamado comunmente el Sant Drap». És clar, com n'havien de dir, si no? Doncs en la llengua mil·lenària del país i de la gent. 

El Sant Drap «es un tejido grosero, tanto como el sayal [tela] más despreciable. Presenta un color ceniciento, y es un trozo casi cuadrado de dos palmos poco menos. Está extendido dentro de una cajita cuadrada de plata, cuyas labores parecen de fines del siglo XV». Fou lliurat al bisbe per un comerciant de la ciutat, Arnau de Solsona, al 1273.
1851. Lleida, lo Sant Drap.
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
Hi ha nombrosos testimonis de la veneració d'aquesta relíquia des de final del segle XIII. Al 1324, el bisbe Ponç de Vilamur va haver de decretar prohibició per tal que ningú no se n'emportés cap bocinet, «como con estos hurtos se hallase notablemente disminuida». Al 1351, es demanà a Roma que hi hagués indulgència «a pena et a colpa a tots aquells que veuran lo Drap de nostre Senyor de certa part de pecats mortals», per a la qual cosa demana l'oficial general de Lleida traslladat a Roma «que li sie tramesa tanta moneda com haurà mester per haver la dita indulgència al Drap de nostre Senyor». Pel que es veu, no n'hi van enviar prous, de diners, al Papa, fins al segle XV. 

La relíquia es guardava en un armari dins de la paret lateral del presbiteri, al costat de l'Evangeli, «de donde solo se extraía en fiestas señaladas y lo llevaban a la sacristía para la adoración del pueblo». Segons un missal del segle XV «era sacado de la Sacristía a la pública veneración el dia de Navidad en la misa mayor, y lo mismo sucedería el día de la Ascensión»
1851. Lleida, lo Sant Drap.
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
«Para averiguar la verdad de la tradición de que esta pañal es incombustible se han hecho algunas pruebas jurídicas ante varios Obispos... y se ha hallado ser así la verdad». Sobre la història i circumstàncies del Sant Drap, «se conserva en el archivo una larga Disertación escrita en 1773 por D. José Javier Marí», canonge de la Seu lleidatana. Comenta l'autor altres peces destacades que s'havien conservat, com ara una rica capa tancada, d'or i seda, atribuïda a «San Valero, obispo de Zaragoza». Aviat la reclamaran, que potser diran que l'hem robada...
1851. Lleida, lo Sant Drap.
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
L'incendi de la sagristia de l'any 1480 va destruir nombroses casulles i altres tipus de capes litúrgiques. Altres relíquies de la catedral lleidatana foren el Lignum Crucis, la santa espina, els ossos del braç de Sant Valeri, del de Sant Llorenç, Sant Raimon de Roda, etc. «En el armario donde ellas se guardan está la custodia de plata para el día de Corpus, obra de labor y gusto gòtico, prolijamente ejecutada por Ferrer Guerau, platero de Barcelona, año 1513». Un altre objecte de gran valor fóra la «pila pequeña de agua bendita para la cabecera de la cama», descrita detalladament amb les riques joies que tenia incrustades: «dicen que fue regalo hecho por la Emperatriz de Austria al obispo D. Valero Alfonso de Santa María, el cual la entregó a su iglesia, cuando vino de Viena en 1700».
1851. Lleida, lo Sant Drap.
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
Villanueva descriu com a peces remarcables uns quadres adquirits per la Seu i un aiguamans de la sagristia. En parlar de la catedral, escriu: «y digo el templo actual, porque conocida es la traslación de la catedralidad desde lo alto del castillo, donde antes estuvo, al sitio actual, verificada casi en nuestros días», començada al 1761 i acabada i consagrada al cap de vint anys. 

Com a bon i creient espanyol, cap crítica als Borbons per aquesta salvatjada, ans al contrari, la recerca d'arguments és imponent: «Por venerable que fuese el templo antiguo y su lugar, eran notorios los motivos que hubo para esta traslación», i n'especifica la incomoditat com a residència del clero per atendre els fidels, lluny del «pueblo, que vive en gran distancia de aquella altura». Ja des d'antic s'havia obligat els lleidatans a pujar a la Seu Vella per als batejos i les bodes. D'on que les portes del temple que donaven a la ciutat, fossin les dels Fillols i la de les Núvies. 
1851. Lleida, lo Sant Drap.
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
Al 1551 es demanà al Sant Pare de Roma «que es poguessen fer baptismes et núpcies per totes les parròquies de la ciutat». En temps de Villanueva, a mitjan segle XIX, només es feien batejos a la Catedral Nova i a Sant Joan.

Sobre els orígens de la catedral, creu Villanueva que hagueren de ser a l'església de la Suda. Als sis dies de conquerida la ciutat, fou consagrada la catedral lleidatana, i com que la Seu Vella no era ni començada, s'hagué de fer en algun edifici ja construït i aprofitat per a tal ús: «y yo entiendo que que la situación de todo ello fue en la fortaleza más alta, llamada la Zuda, donde aun hasta nuestros días ha subsistido la iglesia, y se ven todavía vestigios de claustro, refectorio y varias oficinas». Consta que un tal Raimon de Segarra fou enterrat al claustre al 1214, i no pot pas tractar-se pas de l'actual.

Considerar la catedral antiga com a obra dels Templers, «como hace el vulgo, es una de sus hablillas despreciables. Esta religión estaba establecida y bien heredada en la vecina montañuela llamada Gardeny: suficientísimo premio de lo que había contribuido a la conquista de esta ciudad».
1851. Lleida, lo Sant Drap.
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
«...tengo por cierto que la primera iglesia Catedral fue la mezquita que tenían los moros dentro de su mayor fortaleza, y  que los edificios inmediatos se acomodaron para la vivienda del clero». El bisbe Gombau de Camporrells emprengué l'edificació «de una nueva y magnífica Catedral, sin esperanza de verla concluida. Escogióse para esto la colina más baja que domina la ciudad, donde el arquitecto... [Pere de Cescomes] planteó el nuevo templo, cuya primera piedra pusieron el Rey... [Pere I d'Aragó] i el Conde de Urgel Ermengol VIII, el día 22 de julio del año 1203. Noticias que nos conservaba una piedra escrita en el presbiterio de la iglesia, al lado del Evangelio, y ahora ni allí existe ni en parte alguna». La Seu fou consagrada pel bisbe Guillem de Montcada al 22 d'octubre de 1278. Setanta-cinc anys d'obres.  
1851. Lleida, lo Sant Drap.
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
Després de desciure l'edifici de la Seu Vella, fa una finta per dir que «desde que en los tiempos de Felipe V obligaron las guerras a trasladar la catedralidad a la parroquia de San Lorenzo en 1707, comenzó aquel apreciable edificio a experimentar el abandono que se completó, cuando resuelta la construcción de la nueva Catedral, se destinó todo lo antiguo para almacenes y parque de artillería, y de todo lo necesario a la fortificación»

Encara més: «Salvada únicamente las paredes, que ni balas ni bombas pudieron derribar, todo el ámbito de la iglesa, capillas adjuntas, claustros, etc. está cortado en varios edificios, paredes, techos, donde los montes de maderos, cuerdas, cureñas, etc. ocultan los sepulcros, altares, inscripciones, una de ellas romana... Digo que oculta los que permaneces, que segun noticies deben ser muy pocos, porque es cierto que destruyó la ignorancia, o sea la inadvertencia, lo que a toda costa debía conservarse aunque fuese trasladado a otra parte»
1851. Lleida, lo Sant Drap.
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
Detalla sobre el retaule major de la Seu Vella que «era de mármol, o sea alabastro, decorado con varios relieves, construido a mitad del siglo XVI por el escultor B. Robio... Una u otra tabla de aquel altar anda en casas particulares; lo demás sirvió en gran parte a la grangería de la tropa suiza por sus frutas y labores de sobre mesa».

Repassa la construcció del claustre per acabar dient que «hállanse cortados con almacenes, como se dijo de la iglesia. La puerta exterior de ellos se conserva bastante bien, y solo faltan de allí las estatuas de los doce Apóstoles, que se trasladaron a una pequeña iglesia llamada de San Pablo». Hi ha constància que l'escultor Guillem Colivella n'esculpí algunes pel preu de 240 sous cadascuna. El porxo d'aquesta façana, obra de Francesc Gomà a càrrec de 16.000 sous, fou destruïda.
1851. Lleida, lo Sant Drap.
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
Per al magnífic campanar del segle XIV-XV, van portar-se pedres de la Cogullada i del riu d'Aspa. Segons el llibre de comptes de 1397, se'n tallaren 350 «pedres al riu d'Aspa per ops de la torre, ço són, xambrades et pinyacles et pedres de fil». A la torre hi treballaren els arquitectes Guillem Solivella i Carles Caltes de Ruan, i fou acabada al 1416, just enguany farà 600 anys.

Aquell any ja s'encomanà de fondre una gran campana per al rellotge, «la cual se encargó a Juan Adam, de burgo Santae Mariae, Turlensis diocesis, regni Franciae», que es fongué al 1418. S'anotà en un dels llibres del Capítol: «cuius sonitu et mentis vulnera sanari, et divinitatis singularis gratia possit conquiri», entre altres elogis. Sanar les ferides de la ment.

Ja se n'esmentaven els 232 graons, les 14 campanes (set de grans, set de menudes). El seny major és del 1405... «y acaso habrá alguna de las que construyó en 1391 Tibaut Rahart, mestre de senys de Cervera». La fabricació dels batalls s'encarregava a les fargues del Pirineu, «a les fargues de Belsa, herrerías de Bielsa, según yo entiendo. En 1390 hállase ya construido un gran relox por Antonio Core, boloñés»

20160115

[1280] Lo Marraco, lo Innocent, les matraques i altres costums religiosos lleidatans del segle XVI

1851. Lleida.
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
1851. Lleida, acte sacramental de la Colometa.
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
L'autor vol donar notícia a son germà de «algunos ritos anticuados de esta iglesia... Uno de ellos y muy célebre era la celebración de la venida del Espíritu Santo», segons consta en una deliberació capitular de 1518, «quod vulgo dicitur La Colometa in memoriam illius Spiritus Sancti in Mariam Virginem sacratissimam, ac Christi Redemptoris Matrem et Apostolos missionis». Es representava la baixada de l'Esperit Sant dins la seu lleidatana (llavors encara no vella). «Usóse en todo el siglo XV, en que solían pagarse ochenta sueldos al que dirigía la m´quina. También consta el gasto de almuerzo y merienda a los que representaban los Apóstoles, sobre quienes bajaba la paloma»
1851. Lleida, la festa del bisbetó o lo innocent.
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
La supressió de la festa al 1518 provocà les queixes dels fidels lleidatans, fins al punt que el capítol catedralici «tuvo que revocar esta constitución el año siguiente 1519, sábado, en la vigilia de Pentecostés, mandando que en el día siguiente se practicase dicha representación, y en adelante quedase a disposición del Capítulo o continuarla o mandar que hubiese sermón en su lugar». Com que aquella mateixa tarda el nou sagristà no havia fet els preparatius corresponents, fou multat amb 30 sous, perquè no havia fet petar els «tronadors, alias coets, de la Colometa».

 Constata també l'autor que «en una consueta de esta iglesia, que vi en Roda, manuscrita en el siglo XIV, se establece el rito del Obispo de los niños in secundis vesp. S. Johannis Evangelistae», o sigui una festa del bisbetó, tan freqüent al llarg i ample del país, des de les catedrals de Perpinyà i Elna a la de Palma, passant per Girona, la Seu d'Urgell, Barcelona, Vic o València. Per un dia s'escull per mitjà d'un entremès, en clau d'humor i festiva, un minyó per exercir de bisbe, la màxima autoritat que presidirà totes les celebracions d'aquella jornada. Aquesta festivitat burlesca fou prohibida pel Concili de Barcelona de 1566, ja en plena Contrareforma religiosa catòlica, apostòlica i romana.
1851. Lleida, lo Marraco a les processons del Corpus.
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
La festivitat perdurà tot al llarg del segle XVI, i era dita de Lo Innocent, i havia passat a celebrar-se després de Nadal, en la vigília o dia dels Sants Innocents. Per a la festa, «se guardaba en lo antiguo en la sacristía mitram pro pueris y annulum puerorum, como dice un inventario de 1544, y en otros de 1581 se lee que de las capas usadas solían hacer otras pequeñas pro scolaribus».

Uns altres ritus característics de la diòcesi lleidatana foren els del Sant Drap, el Cant de la Sibil·la la Nit de Nadal, «y del Evangelio Liber generationis, que se cantaba despues de los maitines, como en los de la Epifanía el otro Factum esta autem cum baptizaretur, etc. y otras cosas de esta clase comunes a todas las iglesias de esta provincia».

«La fiesta del Corpus no estaba aun aquí introducida en el año 1500 ni los dos siguientes, cuando entre los días feriados para la universidad no se cuenta este entre los muchos que prescriben sus estatutos». No se'n fa menció fins al 1540 amb la solemne processó corresponent. En les gran festivitats, com Sant Joan, Sant Pere i Santa Maria, «se solía acordar que se corriesen toros... mandando hacer barreras», és a dir, correbous en el sentit tradicional que encara es conserva a les terres ebrenques.

Els orígens del Marraco lleidatà són testimoniats l'any 1671, quan en data 20 de desembre el Capítol de la Catedral manà que per a la propera festivitat del Corpus «se hiciese un Drac como el que había antes de las guerras (de Felipe IV) [la guerra dels Segadors], para dicha procesión en memoria, dicen, del que mató el conde de Barcelona en la montaña de Montserrat. Con esto es regular que hubiese también otras representaciones». És a dir, que probablement, ja abans del segle XVII hi havia alguna mena de representació de la lluita contra el drac, símbol i encarnació del mal i del pecat, incorporada a les processons del Corpus nascudes al segle XVI.
1851. Lleida, les matraques de Setmana Santa.
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva. 
El costum de vetllar el Monument del Dijous Sant és testimoniat al bisbat lleidatà cap a finals del segle XV. Com que l'endemà, Divendres Sant i dia de la crucifixió de Jesús, no hi haurà missa, el sagrari és vetllat en vigíla fins a la Resurrecció del cos de Crist. Fou una festa molt arrelada després de la darrera guerra, per mor del nacionalcatolicismo espanyol. La meua mare m'explica com, a Alcoletge, la vetlla es feia sempre entre una dona gran i una noia, com això donava ocasió per sortir de casa a hores intempestives per anar a la vetlla i com, segons la vella que et tocava, t'explicava coses de la vida o t'amargava els pensaments.

«Más antiguo es el uso de las matraques o tenebres en los días de Semana Santa, de cuya construcción y uso con mazoles hay ya memoria en 1362 cuando se compusieron las viejas». 
1851. Lleida, les processons.
«Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVI, Viage a Lérida», Jaime Villanueva.
Costum encara viu a mitjan segle XIX era encapçalar les processons amb un fanal. De manera que «delante del estandarte llevan un farolón grande de hierro con labores muy menudas. Aludirá a que no falte luz en este acto sagrado». I si no, ni mai.