Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Omells de Na Gaia. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Omells de Na Gaia. Mostrar tots els missatges

20130812

[420] Dels «Aumells»

1926. Els Omells de Na Gaia, Josep Salvany (BdC).
Vista del poble, amb l'antiga creu de terme en primer terme. D'acord amb la fonètica lleidatana, la pronúncia tradicional del nom a tota la plana d'Urgell, també la dels mateixos vilatans, és «Aumells». Na Gaia fa al·lusió a Gaia de Cervera, senyora del lloc en èpoques medievals, abans que passés a jurisdicció del monestir de Vallbona de les Monges, en perenne disputa amb el de Poblet.
1926. Els Omells de Na Gaia, J. Salvany.
Detall de la creu de terme, davant la silueta del poble presidida per l'església de Santa Maria.
1926. Els Omells de Na Gaia, J. Salvany.
Perspectiva de l'entrada al poble amb els petits masos que hi havia a les eres per guardar els sacs de blat trillat.
1926. Els Omells de Na Gaia, J. Salvany.
Detall de la vinya.
1845. Els Omells de Na Gaia.   
«Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar», de Pascual Madoz.   

«Ayuntamiento poco capaz, cárcel poco segura, escuela de primeras letras á que concurren unos 37 niños, la mayor parte vecinos de los pueblos inmediatos, y el maestro percible la retribución convencional con los padres de los niños, y los cuales casi todos pagan en frutos, y una pequeña cantidad, que no es fija, que satisface el Ayuntamiento». D'això venia allò de tindre més gana que un mestre d'escola!
El nom de la vila, castellanitzat (Omells de Nogaya), però ben aclarit per l'autor: «vulgo AUMELLS».
1937. Els Omells de Na Gaia.
Paper moneda de circulació a partir del 1937, d'edició senzilla en comparació a la de municipis més grans. 
1937. Els Omells de Na Gaia.
Paper moneda de circulació a partir del 1937.
1968. Els Omells de Na Gaia.
Entrada a l'enciclopèdia Salvat. L'èxode de població ha sigut imparable fins avui. Ens cal confiar que un canvi de model social permeti més aviat que tard la recuperació demogràfica de la Catalunya profunda.

20130607

[369] Els Omells de Na Gaia

1913. Els Omells de Na Gaia, l'Urgell. 
«Geografia General de Catalunya, Província de Lleyda» per Ceferí Rocafort.
Vista centenària del poble. Segons Coromines, prové de ULMETULUM, diminutiu de ULMOS, plural del nom de l'arbre en llatí o(l)m, «que ha deixat abundants rastres toponímics arreu del domini lingüístic». Els omellencs ens poden explicar qui fou Na Gaia i per què la festegen al nom del poble.
1913. Els Omells de Na Gaia, l'Urgell. 
«Geografia General ...» per Ceferí Rocafort.
El sud de la comarca de l'Urgell és popularment conegut com la «baixa Segarra» tant pels seus paisatges de secà, fora de l'abast del canal d'Urgell, com pel caràcter aspre, eixut i agarrat dels seus habitants. Fa cent anys, 4 hores de carro per arribar a Bellpuig. Avui, el transport escolar encara tarda 3/4 d'hora. I més de 700 ànimes llavors, ospedreta!
1913. Els Omells de Na Gaia, l'Urgell. 
«Geografia General ...» per Ceferí Rocafort.
Detall de l'Església de Santa Maria i la vila al peu del turó, a la serra del Tallat.
2007. Els Omells de Na Gaia, l'Urgell. 
La mateixa perspectiva, cent anys després: només hi hem afegit les granges, autèntica arquitectura rural distintiva de les terres de Ponent de les darreres dècades (foto Wikipèdia).
1986. Els Omells de Na Gaia, l'Urgell. 
Un escut «parlant» d'etimologia popular: dos ametlles, o aumelles, assimilat per semblança fonètica a l'origen del nom del poble.
1986. Els Omells de Na Gaia, l'Urgell. 
L'editor de la postal va confondre els números: l'altitud sobre el nivell del mar és de 560m. i el nombre d'habitants dels anys 80, pocs més de 160! després del despoblament patit des de finals dels 50s i al llarg de tots els 60s i 70s.
2002. Els Omells de Na Gaia, a vista d'ocell (Diari Segre). 
Vista esplèndida del poble actual.
2002. Els Omells de Na Gaia, a vista d'ocell (Diari Segre). 
Una altra vista esplèndida del poble actual.
2002. Els Omells de Na Gaia, a vista d'ocell (Diari Segre). 
Vergonya de falta d'ortografia, oi?
Dedicat a l'amic Jordi Sabidó