20160506

[1402] Estampes lul·lianes (vii)

1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall dels escuts de la casa de França i de la de Barcelona, als reis de les quals Llull confià en gran part els seus plans.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Un altre paladí acut amb reforços per salvar la veritat: ell mateix, Ramon, muntat en blanc cavall, dit de Recta Intenció, abanderat d'un penó amb les inscripcions d'Estimar Déu i d'Obrar rectament, i estirant d'un carruatge amb els 18 principis bàsics de la seua Art Major, que són els que defineixen i s'identifiquen amb la divinitat i en la qua s'hi poden predicar mútuament la grandesa, la bondat, l'eternitat...
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Tres trompeters a cavall, com si de tres heralds es tractés, precedeixen aquesta segona comitiva. Són les tres eines o principis indispensables per poder estimar Déu i obrar rectament: Intel·lecte, Memòria i Voluntat, les tres potències de la raó.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall dels tres heralds a cavall, cadascun d'un color diferent. Molt hàbilment, el dibuixant s'estalvia de mostrar el tercer, amagat darrere els altres dos i només ens n'ensenya les potes.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall de Ramon Llull a cavall, abanderat de la croada per la Veritat. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall del cavall lul·lià, Recta Intentio, la Recta Intenció.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
L'Art o mètode de Ramon per lluitar contra les falses religions és el tercer en la seua al·legoria d'ordenació del món, després del carro dels filòsofs o del raonament, i després del del Sant Crist i del Papa, cap espiritual del món cristià. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Els principis lul·lians representats com a soldats en la croada contra el castell de la Falsedat.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall dels atributs divins que poden aplicar-se també a tota l'escala d'éssers, però que conflueixen i s'identifiquen en Déu. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
El carro és ornat amb els escuts heràldics dels principals senyors de la cristiandat, en senyat de suport a la croada. Ell tenen el poder terrenal i cal que s'alineïn amb la raó i el cap espiritual de l'Església per tal de fer triomfar la vera religió.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall tècnic de la roda de carro, segons l'època i de quatre dels escuts heràldics dels senyors o territoris de la cristiandat.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall dels altres sis escuts heràldics, presidits per les flors de lis de la casa de França i les barres del casal de Barcelona. A principi del segle XIV, encara ballava el nombre de barres de gules sobre camp d'or de l'ensenya nacional.