20190211

[1945] Catània sota l'Etna, segle XVI

1598. Catània (Sicília).
«Civitates Orbis Terrarum», Georg Braun (HUJI).
El fogós Mont Etna, que significa cremar en grec, ha marcat cíclicament la història de la principal ciutat de la Sicília oriental.
1598. Catània (Sicília).
«Civitates Orbis Terrarum», Georg Braun (HUJI).
La ciutat emmurallada de la fi del segle XVI, sempre sota l'omnipresent vigilància de la muntanya de foc. Diu la llegenda superior: «Catania, urbs clarissima, Patria Scte. Agathae, virgines et mart.s». La ciutat nadiua de Santa Àgata o Àgueda, verge i màrtir (segons la cristiandat), al segle III de la nostra era. 
1598. Catània (Sicília).
«Civitates Orbis Terrarum», Georg Braun (HUJI).
La costa septentrional de l'illa, plena de torres de guaita per tot arreu. 
1598. Catània (Sicília).
«Civitates Orbis Terrarum», Georg Braun (HUJI).
Diversos detalls de la ciutat, amb la catedral ran del port, i el Castello Ursino, llavors a tocar de l'aigua. Amb la gran erupció del 1669, que cobrí bona part de la ciutat i arribà fins al mar, guanyant-li terreny aigua endins, el castell quedà allunyat de les onades. 
1598. Catània (Sicília).
«Civitates Orbis Terrarum», Georg Braun (HUJI).
Detall del Castello Ursino a la vora del port natural de la ciutat.
1598. Catània (Sicília).
«Civitates Orbis Terrarum», Georg Braun (HUJI).
Detall de la catedral i del port natural, que tenia un petit moll rectilini. Alguns petits torrents creuaven la ciutat. A la sortida per sota la muralla, les aigües brutes s'escolaven per l'arena de la platja fins al mar.
1598. Catània (Sicília).
«Civitates Orbis Terrarum», Georg Braun (HUJI).
Detall dels bastions, amb els canons preparats dalt les torres. 
1598. Catània (Sicília).
«Civitates Orbis Terrarum», Georg Braun (HUJI).
Les restes romanes són visibles entre la trama urbana i foramurs. Alguns d'aquests monuments foren ensorrats sota la lava en les erupcions dels segles XVII i XVIII. 

1598. Catània (Sicília).
«Civitates Orbis Terrarum», Georg Braun (HUJI).
Les vil·les ètnees al peu del volcà. L'escut de la ciutat presenta la imatge de Santa Àgueda, màrtir del cristinisme, allà nascuda.  
1598. Catània (Sicília).
«Civitates Orbis Terrarum», Georg Braun (HUJI).
La majestuositat de l'Etna es veu sempre reforçada per ésser un muntanyot de més de 3.400 m d'alçada, que s'aprecia des del nivell del mar, cosa que n'augmenta la sensació de gegant. 
1598. Catània (Sicília).
«Civitates Orbis Terrarum», Georg Braun (HUJI).
L'escut de Sicília, amb les barres de sang catalanes i aragoneses.