20181109

[1903] Port de Salou, segle XVIII

1813. «Plano de la Rada de Salou».
El cap i platja de Salou, des de la torre de Vilafortuny fins a la Punta Grossa, al tombant del segle XVIII al XIX.
1813. «Plano de la Rada de Salou».
Detall del port, potser amb un moll de fusta, amb els edificis portuaris. Al darrere, la Torre Vella o de Barenys, en contrast amb la Torre Nova, al lloc del vell castell, a l'entrada de l'istme. 
1813. «Plano de la Rada de Salou».
Les fondàries de l'àmplia badia salouenca, molt preuada pel seu fons arenós, molt més segur per a les embarcacions que no pas un fons rocós. 
1813. «Plano de la Rada de Salou».
Dins l'Atlante d'Espinalt, s.XVIII, la informació del port s'inclou dins de la vila de Vila-seca, dominadora del lloc des de final del XVII, situat a «media legua» del port, «uno de los más seguros» i a on s'hi feia exportació de la producció agrícola del camp tarragoní «y géneros de las fábricas del Principado, que quedan depositados en Vila-seca hasta que se efectua el embarco».