20170119

[1619] Vistes primerenques de la Seu d'Urgell

1890. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

Fotografia datada al dia 18 del mes d'agost d'aquell any 1890, presa des del camí de la partida de l'Olla.

Lluís M. Vidal fou enginyer de mines i, per motius de sa professió, visità sovint l'Alt Urgell, sobre la qual escrigué un llibret tècnic, Cuenca carbonífera de la Seo de Urgel (1883). Exercí per les Espanyes, i retornat al país redactà diversos estudis geològics dels Països Catalans (Lleida, Girona, Eivissa i Formentera). Membre destacat del CEC, en fou president entre 1896-1900 (enciclopèdia.cat). 
1890 ca. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

Les fotografies de Vidal i Carreras són de les més antigues imatges de la ciutat. Aquesta panoràmica ens ofereix una perspectiva de tota la vall del Segre, amb el Cadí que quedaria a la dreta.
1890 ca. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

En els detalls d'aquesta panoràmica, presa des de l'oest, trobem el castell a l'esquerra i la ciutadella a la dreta, amb el poblet de Castellciutat entremig, i la Seu d'Urgell al fons de la vall. 
1893. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

Imatge del dia 8 de juny, amb vista de la ciutat des del camí de Torre Zulueta. S'aprecia bé el campanaret de Sant Miquel, adossat al claustre de la catedral, ben visible al bell mig de la imatge, A la dreta, la gran mola de l'edifici del Seminari nou, bastit per l'eminent bisbe acarlinat, Josep Caixal, cap al 1860. 
1893. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

Una altra imatge, similar a l'anterior, des del camí cap a la partida de les Torres, a l'esquerra del Segre. En primer terme, una palanca sobre el riu. Al centre, tot el conjunt monumental romànic, i al capdevila, l'edifici del seminari conciliar. 
1893. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

Com era tradicional al país, les cases tenien grans galeries, sempre orientades al sol, indispensables per a la regulació de la temperatura de les cases i per a tasques d'emmagatzematge agrícola. El conjunt monumental de la catedral romànica presidia amb tota majestuositat la vila, i el seminari reforçà encara més el capdevila com a nucli de poder episcopal. 
1894. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

L'imponent conjunt monumental romànic de la Seu, en fotografia datada de l'1 d'agost. La ciutat encara estava envoltada en algunes parts d'una tàpia o mur a manera de muralla. 
1894. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

Diversos detalls del palau episcopal, de la catedral romànica, de l'església de Sant Miquel, i de la porta d'accés a la vila arribant pel camí de Puigcerdà. Observi's la dona que torna de l'hort amb el cistell al cap. 
1894. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

El gran i nou Seminari conciliar de la Seu, amb la tanca nova de trinca.
1894. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

El Seminari fou construït com un edifici de tres cossos, en forma d'E, orientat cap al sud, de cara a la vila, i s'hi compten fins a cinc pisos. Al cos central principal, s'hi veu una embastida parada, potser per a aixecar-hi una gran creu que el presideix. 
1895. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

Vista panoràmica de la ciutat des de dalt del camí de Navinés, amb la vall de la Valira cap al fons. Per damunt les muntanyes, apunta la cresta de Salòria.
1900 ca. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

El camí de Puigcerdà, arribant a la Seu. Hi veiem els pilons que marcaven la vora, i els munts de pedra que s'hi arreplegaven, probablement trets de mig dels camps de vinyes dels voltants. 
1900 ca. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

Els vells porxos del carrer dels Canonges.
1900. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

La façana del magne palau episcopal, símbol de la fortalesa i poder seculars del bisbat, reconstruït pel bisbe Caixal a meitat del segle XIX. Datada de l'1 d'agost.
1900. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

Panoràmica presa al 31 de juliol pel camí que arriba al capdevila des de la Cerdanya.
1900. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

Detall de la catedral, i del camí elevat sobre marges de pedra que travessava els trossos de sembrats i vinyes. D'aquesta manera se'n devien previndre les inundacions per les avingudes del Segre.
1900 ca. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

El pont sobre el Segre als afores de la ciutat, amb el Cadí al fons.
1900. La Seu d'Urgell (l'Alt Urgell).
Foto: Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922) (AFCEC-MdC).

L'antic pont de pedra només conservava la meitat de la seua fàbrica. Una avinguda del Segre, potser la del 1897 o alguna altra de les anteriors, sempre freqüents, se n'endugué la part de la marge esquerra, que fou refeta de fusta. Cap al 1905, s'hi faria una estructura de ferro, que perduraria fins a la guerra.