20160803

[1484] Detalls cartogràfics de Blaeu

1635. «Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula»,
Willem Blaeu (National Library of Norway).

Representació al·legòrica del planeta Mercuri.
El marc del planisferi mostra a sota les 7 meravelles del món antic:
[1473] Les 7 meravelles del món antic

A la resta del marc, hi trobem representacions al·legòriques del sol i la lluna, acompanyats dels 5 planetes fins aleshores coneguts: Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. A l'una banda els quatre elements bàsics, foc, aire, aigua i terra, i a l'altra, les quatres estacions de l'any. Un resum dels coneixements astronòmics del segle XVII, abans que el Segle de les Llums fes un salt de gegant en el coneixement científic.
1635. «Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula»,
Willem Blaeu (National Library of Norway).

Representació al·legòrica del Venus. 
1635. «Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula»,
Willem Blaeu (National Library of Norway).

Representació al·legòrica del Sol amb son magnificent carro. 
1635. «Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula»,
Willem Blaeu (National Library of Norway).

Representació al·legòrica del planeta Mart.
1635. «Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula»,
Willem Blaeu (National Library of Norway).

Representació al·legòrica del planeta Júpiter.
1635. «Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula»,
Willem Blaeu (National Library of Norway).

Representació al·legòrica del planeta Saturn.
1635. «Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula»,
Willem Blaeu (National Library of Norway).

Representació al·legòrica de la Lluna.
1635. «Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula»,
Willem Blaeu (National Library of Norway).

Quatuor Anni Tempestates: representació al·legòrica de la primavera, temps de renovació, amb els signes zodiacals que s'hi corresponen.
1635. «Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula»,
Willem Blaeu (National Library of Norway).

Representació al·legòrica de l'estiu, amb les espigues granades arreu.
1635. «Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula»,
Willem Blaeu (National Library of Norway).

Representació al·legòrica de la tardor, amb els raïms ja madurs.
1635. «Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula»,
Willem Blaeu (National Library of Norway).

Representació al·legòrica de l'hivern.
1635. «Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula»,
Willem Blaeu (National Library of Norway).

Quatuor elementa: epresentació al·legòrica dels 4 elements naturals essencials: el foc.
1635. «Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula»,
Willem Blaeu (National Library of Norway).

Representació al·legòrica dels 4 elements naturals essencials: l'aire.
1635. «Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula»,
Willem Blaeu (National Library of Norway).

Representació al·legòrica dels 4 elements naturals essencials: l'aigua.
1635. «Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula»,
Willem Blaeu (National Library of Norway).

Representació al·legòrica dels 4 elements naturals essencials: la terra.