20160331

[1364] Estampes lul·lianes (ii)

1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Després de les aparicions de Jesús crucificat, Llull degué quedà molt pensarós sobre com deslligar-se de la vida civil que portava i reinventar-se com a home de prèdica i religió. S'escaigué que al cap de poc temps, oí un sermó sobre Sant Francesc d'Assís, que li revelà el camí que havia de seguir. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
El Bisbe de Mallorca pronuncia, des de sa trona catedralícia, un sermó invitant els fidels a seguir l'exemple de Sant Francesc d'Assís. Ramon prendrà l'hàbit de framenoret.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall del públic amuntegat escoltant el sermó. La semblança de l'escena amb les prèdiques de Jesús als seus apòstols és clara: Llull, que veiem amb vestit ataronjat (al costat d'una figura femenina destacada amb caputxa blavosa, potser la seua dona) se'n considerà un més a partir d'aquell moment. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall del Bisbe de Mallorca predicant des de la trona. Els dits tan esvelts donen al dibuix una gran vivacitat.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
L'hàbit de framenor obliga a la humilitat i la caritat. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Llull s'abilla amb l'hàbit de framenor en presència del Bisbe, que l'ajuda. Una vinyeta graciosa, on Ramon té el cap amagat dins l'hàbit, buscant-ne el forat del coll. Amb tot, el dibuixant volgué remarcar la importància de la regla franciscana en la decisió del beat mallorquí.

Les grans miniatures que Le Myésier féu de la vida del sant tenen un sentit ben acusat de la narrativitat: destaquen els moments més decisius en sa biografia, seguint l'exemple de la pintura romànica d'aquells temps, que tothom estava acostumat a llegir, malgrat que fos analfabet. En aquesta ocasió, a més, el dibuix és reforçat per les tires de text que surten directament de la boca dels personatges, com si de bafarades d'una vinyeta de còmic es tractés, fins i tot diferenciades de color entre l'un i l'altre costat.

 Aquesta combinació de text i dibuix ha convertit l'edició de la vida lul·liana en un dels precedents del còmic modern.