20160330

[1363] Estampes lul·lianes (i)

1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

«Ramon, senescal de la taula del rei de Mallorca, encara jove i afeccionat a compondre vanes cançons, dictats i altres follies d'aquest món, estava assegut una nit vora el seu llit, disposat a compondre i escriure en llur vulgar una cançó sobre certa dona a qui aleshores amava amb fatu amor. Mentre la començava a escriure, mirant a la dreta veié a nostre Senyor Jesucrist, com penjat de la creu». Així es refereix en aquesta biografia la conversió a una vida de missió cristiana de Ramon. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

El primer gran autor de la nostra literatura, Ramon Llull (1232-1316) va morir ara fa cent anys, als 84 d'edat. Segons els estudiosos de la vida i obra de l'il·lustre mallorquí, cap allà al setembre de 1311 ell mateix va dictar la Vita coetanea a un monjo de la cartoixa de Vauvert, fora muralla de París, aprox on hi ha avui els Jardins de Luxemburg. Aquesta primera redacció s'escrigué en llatí per tal com era destinada a la presentació de Ramon al concili general d'aquell any a Viena del Delfinat. Al final d'aquell mateix segle se'n féu la traducció catalana, deguda a un seu deixeble.

L'obreta vol ésser una descripció justificatòria d'una vida i obra dedicades a Déu, que comencen amb la conversió i les peregrinacions, i segueixen amb les estades en els estudis universitaris de París, Montpeller i Roma, els viatges missioners... El moment àlgid del text arriba al final del llibre, amb el discurs de Llull davant del rei de Tunis al 1293 en què volgué demostrar-li la veritat de la religió cristiana a través de la seua Art. Thomas le Myésier, un deixeble de Llull que era metge de la cort francesa, va fer il·lustrar la Vita coetanea amb dotze miniatures de gran luxe que es conserven en un còdex de la biblioteca estatal de Karlsruhe (Alemanya), anomenat Breviculuex artibus Raimundi Lulli electum, redactat entre 1321-1336.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

Per cinc vegades, Nostre Senyor se li va aparèixer entre les cortines del finestral de sa casa, i per això no pogué negar-se a l'evident crida a un canvi de vida. Llavors tenia cap als 30 anys (estiu de 1263), casat amb Blanca Picany, i amb dos fills. La llegenda diu que això li succeí després d'un gran desengany amorós, quan la seua amant, aquella a qui devia compondre cançons cortesanes a l'estil trobadoresc, i amb qui s'havia citat en una església, li mostrà el pit lacerat per una greu malaltia.

Llull es reinventà com a missioner, dedicat en cos i ànima a la conversió dels infidels i a la demostració de la veracitat de la seua fe. Es vengué el patrimoni, deixà esposa i fills ben apariats, es féu framenoret, i començà pel primer dels incomptables viatges que emprengué per difondre la «veritat». 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

La primera peregrinació el portà al santuari de Santa Maria de Rocamador. Les relacions de Mallorca amb el Rosselló i les terres occitanes eren molt estretes en aquell final del segle XIII i devia ésser una devoció molt estesa en una illa marinera com la mallorquina, atès que aquesta Marededéu, tot i ésser de terra endins, fou molt invocada de mariners sans i estalvis de tempestes i naufragis. 

El darrer tram del pelegrinatge consistia a pujar els 216 graons de les escales a la darrera capella dalt del turó de genolls. No sabem del cert si Ramon l'acomplí, però coneixent la determinació mostrada al llarg d'aquesta segona part de sa vida, hem de pensar que sí, i sens dubtes. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

La Marededéu de Rocamador era un verge negra, fet que els dibuixants desconeixien o no saberen o volgueren reflectir. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

Llull en el seu diàleg penitencial amb la Marededéu tolosana.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

Però en aquells temps medievals, no hi havia pelegrinatge més decisiu en l'aspecte espiritual que el de Sant Jaume de Galícia. Allà dirigí Ramon el seu segon viatge per afermar la seua determinació per aquesta nova vida de servei religiós.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

La imatge de Sant Jaume en son tron o setial, decorat amb la petxina.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

Ramon pregant als peus de Sant Jaume, amb el bastó i barret de pelegrí jacobeu.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).

Detall del beat, representat amb poc cabell i barba grisosa, d'avançada edat per al seu temps.