20141224

[907] Població del País Valencià al segle XVIII1795. «Observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia»Antoni Josep Cavanilles, (BHE).
Els habitants del País Valencià just a la fi del segle XVIII. La pax borbònica, una pau feta de repressió per «derecho de conquista» i de Nueva Planta, amb l'abolició dels furs i autogovern dels territoris dels Països Catalans, va permetre la recuperació de la població valenciana, delmada des de l'expulsió dels moriscos i pels successius conflictes bèl·lics. Un procés de recuperació demogràfica similar al dels gairebé quaranta Años de Paz de persecució i represàlia franquista espanyola del segle XX. 

Tal com censa mossèn Cavanilles, el nombre total dels pobles valencians l'any 1794, just a l'acabament d'aquell segle, era de 628, que feien un conjunt de 932.150 persones, comptades a 4,5 per veí, o sia, per cap de casa. Passats ja dos segles, romanen uns 550 municipis amb una població de poc més de 5 milions de persones.