20210404

[2263] Dels nalequens, o del Nalec segarreta (iii)

1913. Nalec, la Baixa Segarra (l'Urgell).
«Geografia General de Catalunya, Província de Lleyda», Ceferí Rocafort.
L'escut de l'ajuntament del segle dinovesc, amb la inscripció de St. Jaume i la petxina de l'apòstol.

Anys 1920 ca. Nalec, la Baixa Segarra històrica (l'Urgell).
Làmina de fa aprox. cent anys, amb la vista del poble. Llavors, abans de la divisió comarcal, se solia definir com a poble de la Baixa Segarra. Hi veiem la pujadeta que hi feia el camí de Montblanc a Artesa, amb la creu de terme, gòtica segons s'hi indica, al peu de l'antiga vila closa.

1913. Nalec, la Baixa Segarra (l'Urgell).
«Geografia General de Catalunya, Província de Lleyda», Ceferí Rocafort.
La Baixa Segarra històrica era una comarca de forta entitat geogràfica que arribà a ser recollida pels geògrafs del primer terç de segle XX, que es correspongué, bàsicament, amb l'Urgell de secà, la part que restà fora de l'abast de les aigües del canal, al sud del riu Corb. Constava de més d'un centenar de cases i masos d'ús agrícola. No podem saber, per tant, quantes de cada. Havia quadruplicat la població de feia cent anys, però ja havia començat el lent declivi i indeturable emigració del segle vintesc. A l'antic règim, pertangué a la mitra vigatana, però la diòcesi de la parròquia fou, i és encara, la de l'Arquebisbat tarragoní. Com a vila de pas en la carretera cap a Montblanc des de l'Urgell, encara mantenia dos hostals. I d'escola, per a xics i per a xiques, que aviat hauria de ser aixecada de nova planta als anys republicans.

Anys 1970s. Nalec, la Baixa Segarra històrica (l'Urgell).
Portalada barroca de l'església de Sant Jaume, de cap a final del s.XVIII.

Anys 1970s. Nalec, la Baixa Segarra històrica (l'Urgell).
La tradicional vista de la vella vila closa, allargassada dalt del turó, de faiçó medieval encara.

Anys 1970s. Nalec, la Baixa Segarra històrica (l'Urgell).
La vista de la vila des del Corb, orientats cap al sud. 

Anys 1970s. Nalec, la Baixa Segarra històrica (l'Urgell).
Vistes de la vila des de migdia, amb l'edifici de les escoles a mig aire del tossal, cap a l'esquerra de la imatge. El segle XX va mantindre l'aire antic del poble al preu de la crisi demogràfica.

Anys 1970s. Nalec, la Baixa Segarra històrica (l'Urgell).
Els ametllers ben verds, amb la vila aturonada presidida pel ferreny campanar.