20200326

[2109] L'exposició agrícola de 1921 a Lleida

1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).
Magnífica imatge de l'entrada dels Camps Elisis lleidatans, amb les columnes modernistes que arribarien fins a la guerra. L'exposició fou la primera fira moderna de la ciutat, que es repetiria al 1928. Fins que ja en temps de postguerra se'n promouria una primera l'any 1946, i de manera definitiva s'instauraria la Fira Agrària de Sant Miquel al 1954.

1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

La gentada que concorregué, ben mudats tots, a les instal·lacions de la fira als Camps Elisis. Un esdeveniment mai no vist a la ciutat, del qual ara aviat en farà cent anys. Les columnes modernistes foren obra de l'any posterior a la riuada de 1907, signades per l'arquitecte municipal F. de P. Morera i Gatell, i mostraven un enrajolat de colors vius molt llampants. Abans hi havia hagut unes pilastres aprofitades de la placeta de Ferran, de l'any 1825, i que foren reaprofitades com a senyal de porta d'entrada dels Camps Elisis per a la inauguració de 1864. 
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

La fira tingué lloc entre l'1 i el 10 d'abril d'aquell any, organitzat per la Mancomunitat de Catalunya per mitjà de l'Institut de Mecànica aplicada agrícola. Fou presidida pel President Puig i Cadafalch, amb Antoni Bergós de secretari de la comissió organitzadora.

El primer d'abril a les tres de la tarda se'n feu la inauguració, i els sis dies següents es procedí a les proves que els primers tractors vistos a les terres lleidatanes feren en camps dels afores de Lleida, a la finca de Manuel Raventós, a Raïmat, a on ara hi ha les vinyes. «Se ha organizado en Raïmat un servicio de restaurante y trenes especiales», o sia, amb parada puntual de trens i tot. 
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

Els tres darrers dies s'oferiren demostracions de conreu mecànic de vinyes, en trossos dels voltants de la ciutat. La demostració en aulivers, prevista per al darrer dia s'hagué de suspendre per mor de la pluja. El darrer dia, 10 d'abril, es clausurà l'exposició «en la que, en los días que esté abierta, se organizarán conciertos y otras fiestas». A la foto, el detall d'un estand, dedicat a les bombes d'extracció d'aigua, substitutes dels antics molinets de vent.


1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

L'establiment de pautes tècniques que permetessin comparar la potència, el consum i altres paràmetres de la labor dels tractors no era qüestió menor en aquells temps. Se'n feien rànquings i tot, però calia ésser acurat en les comparacions: la fondària del solc, el temps emprat, la sequera o humitat de la terra treballada, els metres cúbics de terra remoguda... eren factors que influïen en el rendiment i la posició final a la classificació, que podia decidir moltes vendes. Ara encara ho fem, sobretot amb els cotxes, amb els mòbils, però també amb rentadores i tota mena d'aparells. 
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

El President de la Mancomunitat, a la dreta amb bombí, i altres autoritats de la comissió organitzadora, observen les feines d'un tractor. El diputat lleidatà Francesc Macià, i futur President de la Generalitat, també hi figurava com un dels membres. 
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

El tractor Titan Doering, menat per un pagès emboinat. S'hi aprecia el gran dipòsit de gasolina de què havien menester aquelles bèsties mecàniques, i la gran roda lateral que, si no vaig errat, calia fer tombar per tal d'engegar el motor. 
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

El quadre de consums, amb les principals marques de tractors d'ara fa cent anys, algunes de les quals encara perduren. Totes forasteres, és clar. 
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

El jurat era format per catedràtics d'universitat, enginyers agrònoms i altres tècnics. 
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

Un tractor Case passant les reus per deixar el tros ben llaurat. Fixeu-vos que les rodes no portaven encara pneumàtics. 
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

La revista incloïa la ressenya dels expositors, dels quals uns poc eren lleidatans, si eren de tractors, només n'eren els representants, de la marca que fos. L'Antònio Ciutat, amb taller a la Ronda de l'Estació, promocionava ventadores i trilladores per batre. 
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

El President de la Mancomunitat, amb barret de copalta, es passeja per les instal·lacions durant la inauguració de la fira.
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

L'estand de la casa de tractors Austin al costat de l'antiga font sortidor que hi havia al passeig central. No sabria dir si es tractava de la Font dita de les Petxines. 
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

Un tractor Somua en acció, amb les rodes sense pneumàtics, la llarga barra de la direcció des del volant fins a les rodes de davant i el gran dipòsit de benzina davanter.
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

Un parell més d'expositors lleidatans, les cases de Frederic Miquel i Joan Florensa. A banda de representar marques de tractor, oferien arades, discos, reus, ventadores, segadores, trilladores, rasclets, motocultivadors, etc. Atenció a la benzina dels Fordson: o gasolina o petroli, amb tres marxes i marxa enrere.
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

Un fantàstic Hart-Parr, amb unes reus, es deixa retratar envoltat dels pagesos que s'havien atansat a la finca de Raïmat a veure'l treballar. No caldria dir que aquests pagesos no eren de pa sucat amb oli, sinó grans terratinents, els únics que es podien permetre aquesta inversió. A casa dels meus padrins, tots pagesos, havien de llaurar i conrear la terra amb animals, a la manera tradicional, i així fou fins als anys 60, quan el meu pare es comprà el primer Pasquali, motocultor, i després el primer tractor Massey-Ferguson 135 a la dècada següent. Ben just fa cinquanta anys!
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

Els tractors Fiat en plena labor a Raïmat.
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

La casa de Joaquim Moret a Lleida oferia a l'exposició nombrosa maquinària de diversa procedència. Entre altres de fora, les màquines lleidatanes eren una trilladora de Torregrossa (Ascenci Mir) per a animals, una triadora automàtica de fulles i aulives de Juneda (Ignasi Gazín), i una segadora-agabelladora de la marca targarina Trepat.
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

La casa targarina Trepat, que després de la guerra es faria la reina de la mecanització a les nostres terres ponentines abans de la fruticultura, no podia pas faltar-hi. La segadora-agabelladora que exhibien era arrossegada per un sol animal, amb un tall d'un metre. En comparació al cop de falç i de ronyó tradicional, tot un avenç!
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 46 de juny (BDH).

Un tractor Saunderson en el qual, a simple vista, s'hi distingien gairebé totes les parts de què estava fet. La tapa embellidora i protectora, que els tractors d'ara porten ben llampant i aerodinàmica, encara tardaria unes dècades a arribar. 
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «Producción», núm. 41 de gener (BDH).

Una espectacular motoarada de fa cent anys, marca Komnick, que es podia comprar a la Rambla de Ferran 29. Alguna se'n degué vendre, però jo no n'havia vista mai cap en museus o col·leccions de les nostres terres o, simplement, abandonada en eres i corrals. 
1920. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida.
Revista «El Progreso Agrícola y Pecuario», de 7 de setembre (BDH).

La nota periodística situa el concurs lleidatà del 20 al 30 de setembre, concurs que òbviament no es produí fins a l'abril següent. Però ens serveix per veure-li les condicions i requisits per als participants en l'exposició i en les proves. Atenció, que la demostració de cada tractor havia de ser d'una durada mínima de quatre hores! A fe de déu, que se'n volien assegurar, que la bèstia mecànica podia llaurar més que una mula!

La comissió organitzadora disposava de 15.000 pta, quantitat prou bona, per al pagament de despeses a les cases participants, raó per la qual la participació a la fira lleidatana fou tan destacada, no pas perquè el mercat fos prou madur per a llançar-se a la cursa de la mecanització. Caldria esperar 50 anys més.
1921. Exposició de maquinària agrícola i concurs de tractors, Lleida. 
L'esplèndid i bell cartell de l'artista noucentista Vicenç Nubiola i Cunill (1894-1927), encàrrec de la Mancomunitat.