20160421

[1387] Estampes lul·lianes (vi)

1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Al·legoria del món segons Ramon: els cavallers han d'anar al rescat de la Veritat. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Els reis i el Papa són els abanderats de la recercat de la veritat, que acondueix a Déu. Pobre Ramon, vegeu si n'era d'il·lús i innocent!
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Aristòtil encapçala la comitiva sobre son cavall, la Raó, tot desplegant sil·logismes i raonaments a tort i a dret amb sa llança. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
El cavall d'Aristòtil estira d'un carro amb els 5 predicables i els 10 predicats de la seua lògica analítica, insuperable segons Ramon per descriure l'única realitat. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall del carruatge dels cavallers armats amb la lògica lul·liana.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Les llances o armes: el pensament lògic que Ramon va concebre en la seua Art o mètode filosòfic d'interpretació del món, i que va intentar d'explicar arreu. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
A continuació, un segon carruatge va a la conquesta de la Torre de la Veritat: és l'Església crisitana, amb el cavall d'Averroes al capdavant. Les idees del filòsof andalusí del segle XII eren acceptades en les tribunes filosòfiques de l'època, corregides sempre en favor de la interpretació cristiana de Déu i del món. Per això, ell no és amo de governar son cavall, i les llargues regnes són dirigides des del carro eclesial, per evitar-ne desviacions interpretatives. El cavall d'Averroes es diu Imaginacions i la llança desplega Especulacions. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
El Papa romà és plantat al capdamunt del carruatge, amb el Sant Crist gros aixecat enlaire, com la millor i més potent arma contra la falsedat i les creences desviades.
321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
A l'esquerra de l'estampa, la Torre de la Falsedat, a on es dirigeixen els exèrcits cristians per tal de posar-hi setge i d'alliberar-ne la Veritat, presonera a les masmorres, a baix de tot, que es lamenta: Compadiu-vos de mi, compadiu-vos de mi, amics! La mà de la Ignorància m'ha enterrat i l'Opinió regna en el meu lloc. No estic acostumada a estar colgada en llocs obscurs i em trobo molt afligida perquè ningú em vol defensar, cadascú defensa sa Opinió... En vosaltres, filòsofs, poso la meua confiança a més de Déu, per tal com vosaltres sou veritables amants de la Saviesa. I vosaltres, Prínceps cristians, fins quan haureu de sofrir veure'm així subjugada de jueus i sarraïns que m'han abocat a les pregoneses d'aquesta Torre de Falsedat?
321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
L'esforç de salvació de la Veritat.
321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
L'engany, la mentida i la falsedat dominen el món, i aquests dimonis de la maldat, anomenats Distorsionament, Confusió, Desídia, Error, Malícia... són forts i poderosos. 
321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
A més tenen a son servei nombrosos sicaris i guardians...
321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
...disposats a lluitar en defensa dels senyors del mal. La Torre de la Falsedat, doncs, és fortament defensada. Caldrà tota la força de la cristiandat per alliberar-ne la Veritat, que llangueix en la foscor de la més pregona masmorra del castell. El nostre apassionat Ramon creia que havia trobat la manera infal·lible de contrarestar aquest poder de la confusió i la ignorància, i relligar en un únic marc conceptual la defensa de l'única i veritable interpretació possible del món: la cristiana.