20130518

[354] Terradets 1890-1920

1888. Congost de Terradets.
Antic pont medieval sobre la Noguera Pallaresa pujant de Camarasa a l'entrada al congost. Fotografia de Lluís Marià Vidal (ICC). Fins a la construcció d'una carretera per part de la Barcelona Traction l'any 1912, només hi existí un camí de ferradura.
1888. Congost de Terradets.
Detall de la fotografia en placa de vidre, sens dubte de les primeres fetes i conservades d'aquesta porta del Pallars.
ca. 1890. Congost de Terradets.
Fotografia de Frederic Bordas i Altamira (ICC) de l'antic pont de Terradets.
ca. 1890. Congost de Terradets.
Detall del traginer, que eren els serveis de paqueteria d'abans de la motorització que portaria el segle XX d'aquest ofici.
ca. 1890. Congost de Terradets.
Fotografia de Frederic Bordas i Altamira, amb el ramat de bens pasturant a les costes del Montsec.
1920. Congost de Terradets.
Fotografia de Josep Salvany (ICC), feta des de la nova carretera, de la qual se n'observen també els pals de llum que la resseguien.  
1920. Congost de Terradets.
Fotografia de Josep Salvany, ara amb la carretera a la dreta, per tant diria que vista riu avall, des del Pallars.
1920. Congost de Terradets.
Fotografia de Josep Salvany.
1920. Congost de Terradets.
Fotografia de Josep Salvany.