20130206

[276] De la primera a la nova estació de tren de Lleida

1924. Lleida. Estació del ferrocarril.
La primera estació de Lleida (1860), abans de la construcció de l'actual, tal com quedà retratada en la visita del Borbó espanyol Alfons XIII a la ciutat.
1926. Lleida. Projecte de nova estació de ferrocarril.
Revista «Lleida», núm. 34.
S'hi explica l'arrivada a Moredilla, a les envistes de Lleida, de la locomotora «Cardoner», la primera de la història ferroviària lleidatana.
1926. Lleida. Projecte de nova estació de ferrocarril.
Revista «Lleida», núm. 34.  
S'hi explica la inauguració de l'estació, dia en què arribaren dos locomotores, l'anomenada «Bellpuig» i l'anomenada «Lérida», balls folclòrics damunt dels vagons de càrrega, i felicitacions per restar a 5h de Barcelona, quan fins aleshores en calien una vintena amb carro. Després de més de 150 anys, encara s'hi continua emprant si fa no fa aquelles cinc hores per Manresa!

Anys 1900-10. Lleida. Estació de ferrocarril.
L'antiga estació en una magnífica vista de postal A.T.V. 4051.
Anys 1900-10. Lleida. Estació de ferrocarril.
Vista de l'estació primitiva de la ciutat, en una foto atribuïda a Victorià Muñoz.
1926. Lleida. Projecte de nova estació de ferrocarril.
Revista «Lleida», núm. 35.  
La construcció del pont del ferrocarril: com diverses vegades la força del riu s'emportava les pilastres, l'obertura d'una porta a la muralla al que llavors s'anomenava el jardí de Ferran, que es convertí en Rambla quan s'inauguraren els Camps Elisis, la inauguració del ferrocarril, el bombardeig del pont en els dies revolucionaris de 1868.
1926. Lleida. Projecte de nova estació de ferrocarril.
Revista «Lleida», núm. 35.  
L'any 1860, any de transformació de la ciutat: instal·lació de llum pública i privada de gas, esplanació del Carrer Cabrinetty des del Pont a Ferran, endorrocament de les muralles des de Ferran a Magdalena i des de Sant Antoni a Boters, construcció de clavegueram a la part alta del Pla, i els jardins dels Camps Elisis, inaugurats per la festa major, el 12 de maig de 1864. 
Anys 1900-10. Lleida. Estació de ferrocarril.
L'antiga estació de la ciutat
1910. «Plano de Lérida, revisado per el Ayuntamiento», A. Martín.
Davant la vella estació, un carrer que la tapava completament, fins a la construcció de l'estació nova, inaugurada el 1927.
Anys 1900-10. Lleida. Pont del ferrocarril sobre el Segre.
Revista «Vida Lleidatana», núm. 41, 1928.  
L'antic carrer Balmes de la ciutat, i el carrer Comerç al davant, que tapava tota la façana de la nova estació i que fou enderrocat, per donar pas a la moderna plaça davant l'estació.
Anys 1930. Lleida. Plaça de l'estació del tren.
Vista de la plaça oberta davant l'estació nova de ferrocarril.
1925. Lleida. Pont del ferrocarril sobre el Segre.
Revista «Lleida», núm. 9. 
 Notícia de la construcció d'un pont per al ferrocarril de la Pobla (dit de la Noguera-Pallaresa) per sobre del Canal de Seròs.
1926. Lleida. Projecte de nova estació de ferrocarril.
Revista «Lleida», núm. 19.  
Notícia del projecte de túnel ferroviari sota la Seu Vella de Lleida, a preu de 10 cèntims el bitllet de tramvia.
1925. Lleida. Pont del ferrocarril sobre el Segre.
Revista «Lleida», núm. 7 amb data de cap d'any.
1925. Lleida. Pont del ferrocarril sobre el Segre.
Revista «Lleida», núm. 12.

[261] L'antic pont del tren