20170512

[1700] D'Isona, dellà la Conca

1920-1930. Isona, la Conca Dellà (el Pallars Jussà).
Foto: Manuel Solé i Vicens (1873-1944).

L'antiga plaça del Bisbe Badia, abans de la destrucció ocasionada per l'aviació feixista (ítalo-espanyola) durant la darrera guerra, al mes d'abril de 1938, per sa proximitat al front de la Pallaresa. Mes antigament dita plaça Vella. 
1845. Isona, la Conca Dellà (el Pallars Jussà).
«Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar»,
de Pascual Madoz.
A mig camí de Lleida i la Seu (15h de camí de carro), i a 2h 1/2 de la marge esquerra de la Noguera Pallaresa. «Forman la población 145 casas, la mayor parte de 2 pisos y de mediana construcción, distribuidas en varias calles, llanas y regularmente empedradas, y dos plazas, denominadas la una Vella, con un pequeño soportal, y la otra al estremo del pueblo, del Arrabal».

A mitjan segle XIX, disposava la vila de presó, hospital per a pobres (amb escassa dotació econòmica) i escola de primeres lletres «de fundación particular»

«En los alrededores de la villa existen aún algunas torres y una puera al SE., restos de los antiguos muros de esta importante población». Per a l'aigua de beure, «los vecinos se sirven... de una fuente de muy buena calidad, situada a 400 pasos NO de la villa, que sirve además para lavadero y abrebadero de los ganados, existiendo contigua a ella una capilla dedicada a la Virgen del Rosario [del Roser]».

Al seu terme hi havia i hi ha el llogaret de Llordà «y más arriba hacia el N de él se descubren las ruinas de un castillo, del que todavía se conserva en pié parte de la torre» i un santuari dit de Nostra Senyora de la Posa. Se citen també el un altre llogaret, el de Siall, i el mas de Lo Mullol. Dos mines de carbó no explotades més que pels veïns.

L'únic rierol de curs perenne era el de Sentanya del Molí,  «que corre a 1/4h de Isona y sirve para el riego de algunos huertos, y recogidas después en una balsa, dan movimiento a 2 molinos harineros más abajo de la población».
1845. Isona, la Conca Dellà (el Pallars Jussà).
«Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar»,
de Pascual Madoz.
Les gelades de les auliveres van marcar la primera meitat del segle XIX: les dels anys 1827, 1830 i 1835 van matar bona part dels arbres. «A más de la agrícola, existen 3 molinos harineros de una sola muela [mola]; uno aceitero y 2 fábricas de aguardiente». Disposava la vila de «2 tiendas de comestibles que proveen los arrieros de la tierra baja, de arroz, pescado salado y géneros coloniales». S'hi feien dos fires a l'any, l'una al febrer, l'altra al setembre. La població rondava els 129 veïns o caps de casa, amb un total de 717 persones, que fa una mitjana de cap a sis per casa. Actualment, hi ha uns 640 habitants.
1920-1930. Isona, la Conca Dellà (el Pallars Jussà).
Foto: Manuel Solé i Vicens (1873-1944).

L'altar major abarrocat de l'església de l'Assumpció, destruït durant la guerra.
1920-1930. Isona, la Conca Dellà (el Pallars Jussà).
Foto: Manuel Solé i Vicens (1873-1944).

L'església de Santa Maria fou refeta als anys 1960 de la destrucció soferta en la guerra. L'antic edifici havia estat bastit amb el reaprofitament de carreus de pedra de la vella ciutat romana d'Aeso. Desconec en quin moment la torre romànica perdé la cadireta amb les campanes de la part superior i s'hi construí el campanar quadrangular adjacent acabat amb aquesta singular estructura metàl·lica amb campana, que serà reemplaçat pel singular nou campanar de l'església de postguerra.
1920-1930. Isona, la Conca Dellà (el Pallars Jussà).
Foto: Manuel Solé i Vicens (1873-1944).

La portalada gòtica i la rosassa de la façana de la vella església. 
1920-1930. Isona, la Conca Dellà (el Pallars Jussà).
Foto: Manuel Solé i Vicens (1873-1944).

La font que abastia d'aigua potable el poble, els safarejos i l'abeurador. 
1920-1930. Isona, la Conca Dellà (el Pallars Jussà).
Foto: Manuel Solé i Vicens (1873-1944).

El safareig públic, amb les dones aplicades a la bugada.
1920-1930. Isona, la Conca Dellà (el Pallars Jussà).
Foto: Manuel Solé i Vicens (1873-1944).

El carrer del Portal, a l'entrada del poble.
1920-1930. Isona, la Conca Dellà (el Pallars Jussà).
Foto: Manuel Solé i Vicens (1873-1944).

Vista de la vila des de l'altra banda de la vall. 
1920-1930. Isona, la Conca Dellà (el Pallars Jussà).
Foto: Manuel Solé i Vicens (1873-1944).

Detalls del poble.
1920-1930. Isona, la Conca Dellà (el Pallars Jussà).
Foto: Manuel Solé i Vicens (1873-1944).

Una altra perspectiva similar de la població, arremolinada al voltant del campanar.
1920-1930. Isona, la Conca Dellà (el Pallars Jussà).
Foto: Manuel Solé i Vicens (1873-1944).

Detalls del poble.
1920-1930. Isona, la Conca Dellà (el Pallars Jussà).
Foto: Manuel Solé i Vicens (1873-1944).

Una esplèndida vista general, amb els aulivers en primer terme.
2010. Manuel Solé i Vicens, Bossòst.
Revista «Portaveu del Segre Mitjà», Ponts, núm. 279, 2010.
Biografia del fotògraf aranès, un personatge molt característic per a la seua època.