20130108

[254] Detalls de la Barcelona de Wyngaerde

1563. Barcelona per Wyngaerde.
Detall de les Drassanes i de la Torre de les Puces, al capdavall de la primera muralla, la que conforma les actuals Rambles. A la muralla exterior, la del Paral·lel, la Porta de Santa Madrona.
1563. Barcelona per Wyngaerde.
Detall de l'antic convent de Sant Francesc, a primera línia de muralla de mar, i de l'atapeïment de la trama urbana dins els murs de la ciutat.
1563. Barcelona per Wyngaerde.
Detall de la Porta de Sant Antoni, i de com l'ampliació a la segona muralla estava plena d'hortes i mai no s'omplí de cases. Al capdamunt de la nova muralla, la Porta de Tallers; al capdamunt de la muralla antiga, la Torre de Canaletes. El monestir de Valldonzella, extramurs.
1563. Barcelona per Wyngaerde.
Detall de Santa Maria del Pi. A tocar de muralla, el monestir i església romànics de Santa Anna.
1563. Barcelona per Wyngaerde.
Detall del nucli central del barri gòtic de la ciutat. Extramurs del Portal de l'Àngel, el convent dels jesuïtes, el de Pedralbes, i l'antiga vila de Sarrià.
1563. Barcelona per Wyngaerde.
Detall de l'antiga església de Santa Caterina, amb la magnífica agulla gòtica. En mala hora derruïts per l'especulació urbanística del segle XIX per un simple mercat.
1563. Barcelona per Wyngaerde.
Detall de la muralla de llevant, des del Portal Nou fins a la Porta de Sant Daniel. El campanar del convent i església de Santa Clara en primer terme, a l'angle de la muralla, derruïts pels atacs del setge de 1714. Al fons, el campanar de Sant Agustí, convertit en caserna espanyola després de la submissió de la ciutat, i el Portal Nou al seu darrere.
1563. Barcelona per Wyngaerde.
Detall de l'angle de llevant de la muralla, amb la Torre de Sant Joan a l'esquerra i l'antic convent dels Àngels, extramurs.
1563. Barcelona per Wyngaerde.
Detall de la Catedral del Mar, Santa Maria. Només la torre de mar era del tot acabada.
1563. Barcelona per Wyngaerde.
Detall de la Porta de Mar i de l'arrodonida Torre Nova. A la platja, el tràfec comercial i de pescadors.
1563. Barcelona per Wyngaerde.
Detall d'una galera de rems, bogada pels penats.
1563. Barcelona per Wyngaerde.
Les barques i les casetes dels pescadors a la platja, amb algunes galeres, potser de nolieig, fondejades a la sorra. 
1563. Barcelona per Wyngaerde.
Detall de llevant de la muralla de mar, amb el Rec Comtal desguassant a la platja. En aquest tram, aigua de 7 pams de profunditat.
1563. Barcelona per Wyngaerde.
Detall de la signatura d'Anton van den Wyngaerde.