Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Llull. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Llull. Mostrar tots els missatges

20160609

[1437] Estampes lul·lianes (xii)

1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Ramon, ja d'edat avançada, i el seu deixeble Le Myésier fan lliurament d'adaptacions de les obres lul·lianes a les règies protectores les reines de França i de Navarra, que n'hi finançaren l'edició: «Tomàs ofereix com a presents a les reines de Navarra i de França els promesos Breviculum, Electorium Medicum i Primum Electorium, compilats i ordenats segons la intenció de Ramon a partir dels seus cinquanta-cinc llibres».
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Darrera estampa de l'edició en què Ramon Llull apareix recolzat sobre una mangala. A les seues belleses accepta l'edició resumida de part de la seua obra, que ofereix a ses reials mecenes.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Ramon assenteix a les paraules de Tomàs: «Com que ha servat el fi principal i no ha tergiversat el text, la tasca és excel·lent per facilitar l'estudi de les obres a tothom».
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
L'obra del Doctor Il·luminat, com se'l conegué en els darrers segles medievals i començament de l'Edat Moderna, tingué àmplia difusió en els cercles filosòfics, fins al seu màxim apogeu com a lectura admirada de Descartes i Leibniz. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Retrat de Ramon.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detalls de mestre i deixeble. El Pare de la Literatura Catalana moriria als 84 anys deixant una vasta obra de tota mena de temàtiques i una llengua preparada per a tots els reptes d'una llengua escrita i de cultura. La seua obra llatina continua en edició per mitjà del Raimundus Lullius Institute, de Freiburg (Alemanya) i el reconeixement a l'autor és unànime al llarg i ample dels Països Catalans. L'Institut Ramon Llull de projecció exterior de la llengua catalana porta el seu nom en reconeixement de sa figura cabdal. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
La Reina de França rep les obres lul·lianes vestida amb túnica brodada de flors de lis reials. L'escut de la reina és present a l'angle superior i el de Navarra, a l'inferior. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detalls de la indumentària de la reina i ses serventes. Destaquen les flors de lis daurades sobre el fons atzur, colors de la casa reial francesa.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall heràldic. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Les enigmàtiques mirades estràbiques dels gravats de l'època encara ens fascinen. La bellesa de la reina és fora de dubte i la rossor dels cabells, immaculada.

20160608

[1436] Estampes lul·lianes (xi)

1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
El Senyal Reial de Catalunya i Aragó.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Ramon es dirigeix a la Barbaria en companyia d'un deixeble i del patró del vaixell. La seua activitat missionera, amb seixanta anys fets, volia demostrar l'encert de les tesis de l'Art i, potser alhora, denunciar la passivitat dels mandataris europeus de l'època. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Ramon es dirigeix a Tunis en el seu primer viatge missioner.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
De la Cristiandat a la terra de la Mitja Lluna. Durant la travessa, Ramon s'escomana al seu Déu perquè li doni forces per assolir l'èxit de la gran empresa. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall del velam del vaixell rumb a Tunis. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall dels peixos de la mar. Les travesses marineres encara tenien en l'època tots els ingredients d'una autèntica aventura. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detalls de Ramon pregant, i del seu deixeble i del capità.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Ramon no es trobarà mai sol: els mercaders catalans i balears esbarriats per tota la Mediterrània i reunits al voltant de les llotges dels Consolats de Mar li donaran consell i auxili. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall dels compatriotes que l'acolliren i avisaren de les dificultats de l'empresa: calia que tingués fe de debò davant la missió que estava a punt d'engegar per tal de convèncer els savis musulmans, en la seua llengua i a la seua terra, de convertir-se a la que Ramon creia la vera religió. 

Al poema autobiogràfic que escrigué cap al 1300, hi veiem aquesta forta convicció en els seus ideals, en la tasca empresa (fundació de Miramar, redacció de l'Art), la desil·lusió amb els governants, poc entusiastes als seus precs missioners, però sempre amb cert repunt líric que deixa entreveure l'emoció pregona i vital del jo poètic. 

CANT DE RAMON
Són creat e ésser m'és dat
a servir Déu que fos honrat,
e són caüt en mant pecat
e en ira de Déu fui pausat.
Jesús me venc crucificat,
volc que Déus fos per mi amat.

Matí ané querre perdó
a Déu, e pris confessió
ab dolor e contrició.
De caritat, oració,
esperança, devoció,
Déus me fé conservació.

Lo monestir de Miramar
fiu a frares Menors donar
per sarraïns a preïcar.
Entre la vinya e el fenollar
amor me pres, fe'm Déus amar,
entre sospirs e plors estar.

Déus Paire, Fill, Déus espirat
de qui és santa Trinitat
tracté com fossen demonstrar.
Déus Fill, del cel és devallat,
de una Verge està nat,
Déu e home, Crist apel.lat.

Lo món era en damnació;
morí per dar salvació
Jesús, per qui el món creat fo.
Jesús pujà al cel sobre el tro,
venrà a jutjar li mal e el bo:
no valran plors querre perdó.

Novell saber hai atrobat,
pot-n'hom conèixer veritat
e destruir la falsetat:
sarraïns seran batejat,
tartres, jueus e mant orat,
per lo saber que Déus m'ha dat.

Pres hai la crots, tramet amors
a la Dona de pecadors
que d'ella m’aport gran socors.
Mon cor està casa d’amors
e mos ulls fontanes de plors.
Entre gauig estaig e dolors.

Sóm hom vell, paubre, menyspreat,
no hai ajuda d'home nat
e hai trop gran fait emperat.
Gran res hai del món cercat,
mant bon eximpli hai donat:
poc són conegut e amat.

Vull morir en pèlag d'amor.
Per ésser gran no n'hai paor
de mal príncep ne mal pastor.
Tots jorns consir la deshonor
que fan a Déu li gran senyor.
Qui meten lo món en error.

Prec Déus trameta misatgés,
devots, scients e verdaders
a conèixer que Déus home és.
La Verge on Déu hom se fes
e tots los sants d'ella sotsmès
prec que en infern no sia mès.

Laus, honor al major Senyor
al qual tramet la mia amor
que d’ell reeba resplandor.
No són digne de far honor
a Déu, tan fort són pecador
e són de llibres trobador.

On que vage cuit gran bé far,
e a la fi res no hi puc far,
per què n'hai ira e pesar.
Ab contrició e plorar
vull tant a Déu mercè clamar
que mos llibres vulla exalçar.

Santedat, vida, sanitat
gauig, me dó Déus e llibertat,
e guard-me de mal e pecat.
A Déu me són tot comanat:
mal esperit ne hom irat
no hagen en mi potestat.

Man Déus als cels e als elements,
plantes e totes res vivents
que no em facen mal ni turments.
Dó'm Déus companyons coneixents,
devots, lleials, humils, tements,
a procurar sos honraments.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
El Senyal Reial, ja consolidat de quatre barres al segle XIV, llueix al Consolat de Mar de Tunis.

20160525

[1420] Estampes lul·lianes (x)

1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Ramon Llull amb el seu deixeble Thomas Le Myésier. A la Universitat de París, hi hagué un petit grup d'entusiastes de l'Art lul·liana, que en feren difusió i simplificació entre els ambients intel·lectuals de l'època. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Tota l'Art lul·liana dins de l'arcó, entre Llull i Le Myésier. Diu el savi mallorquí: «Heus ací 155 llibres, petits, mitjans i grans (parvos, mediocres quam magnos), que he escrit per la gràcia de Déu, per tal que Ell sigui conegut, estimat, beneït i agraït per les criatures humanes». Respon el deixeble: «Tota aquesta multitud de llibres, pot ser que esdevingui feixuga i confusa per a l'intel·lecte humà?»
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Un Ramon de mirada tristoia debat amb el seu deixeble sobre la necessitat de simplificar la seua Art.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Al llarg de la seua vida, Ramon escriuria cap als 250 llibres de les temàtiques més diverses i en llatí, català i àrab. Per la varietat dels temes, la ingent incorporació de lèxic, l'enorme desenvolupament de les estructures sintàctiques i dels paradigmes morfològics, aquest gran home mallorquí és considerat el creador de la literatura catalana. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Thomas li exposa: «Mestre, els moderns estimen la brevetat. Per això m'he afanyat a resumir les vostres obres sense modificar-les per tal de no cansar els ulls amb l'alfabet de la vostra Art Demostrativa, amb les 16 figures que confonen l'intel·lecte».
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Autoretrat de Le Myésier. Ramon assenteix a les intencions del deixeble sempre que «no es distorsioni el sentit del text i en seleccionis les parts més llegibles, amenes i comprensibles».

20160524

[1419] Estampes lul·lianes (ix)

1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Ramon decideix posar en pràctica les teories de la seua Art i emprèn viatge cap al regne de Tunis per provar de convertir els infidels. La ciutat era plena de mercaders catalans i el Consolat de Mar era un dels més actius de tota la Mediterrània a causa del tràfic d'or i d'esclaus. Amb els contactes polítics de la nostra ambaixada, Llull de seguida pogué entrar en contacte amb les màximes autoritats civils i religioses de la ciutat. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
En la novena estampa descobrim que el resultat de l'evangelització que Ramon emprengué personalment als 61 anys acabà com el rosari de l'Aurora... 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall de la travessa en vaixell, amb un Ramon ple d'esperances. La partida havia estat accidentada: ja a bord, Llull volgué desembarcar entre la consternació del públic que havia acudit al port a acomiadar-lo. La crisi de voluntat li durà una setmana, al cap de la qual inicià el primer dels tres viatges que féu a terres magribines i on trobarà la mort. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detall del vaixellet i els peixos de la mar. Ramon resa al Senyor: «Empareu-nos Déu meu, i aparteu la vostra ira de nosaltres». 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
La mitja lluna dalt de la torre senyala l'arribada de Llull a Bugia, Tunis. Està disposat a debatre amb els imams en àrab, tal i com recomanava des de feia 30 anys. Les trobades davant de les màximes autoritats no degueren anar gens bé, i Ramon fou exposat al linxament públic, i condemnat a la deportació. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Empentejat, caigut a terra, trepitjat i estirat de la llarga barba, sense comptar els cops que degué rebre l'agosarat predicador. El darrer dels viatges l'emprengué amb 84 anys i, segons la tradició, hi perdé la vida després d'una nova lapidació. Recollit per uns compatriotes comerciants, fou embarcat de retorn a Mallorca. Morí en alta mar, com una mena de símbol del pensament i pràctica missionera que predicà tota la vida. Fou enterrat a la catedral entre gran dol de la gent congregada. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Linxament de Ramon als carrers de Tunis. La multitud enfurismada ataca el nostre savi amb pedres i garrots. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Les dos imatges de Ramon als carrers de Tunis entre la gentada que el perseguia.
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Ramon fou escoltat, però acabà escarnit. El gravat il·lustra el diàleg amb dos colors. Ramon diu: «el cristianisme és la llei vertadera, la llei sarraïna és falsa i equivocada, i estic preparat per refutar a qui digui altrament». 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Detalls de Ramon debatent amb un savi sarraí. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
L'Art lul·liana, que proclamava racionalment la superioritat d'una religió sobre l'altra, no preveié la irracionalitat de la resposta dels fidels. 
1321. Biografia de Ramon Llull (Palma, 1232 - Tunis, 1316).
Thomas Le Myésier, «Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum», ca. 1321-1336
(Karlsruhe, Badische Landesbibl., ms. St. Peter perg. 92) (BLB-Badische Landesbibliothek).
Ramon és tancat a la presó, probablement per evitar-li mals majors. La deportació li salvaria la vida per dos cops.